Zarządzanie Relacjami z Klientami

Zebranie kompletu informacji o kliencie – uporządkowanie historii kontaktów z klientami

Moduł Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM – Customer Relationship Management), prowadzi w sposób zorganizowany obsługę aktualnych i potencjalnych klientów. Gromadzi komplet informacji o klientach i pozwala na ich analizę. Organizuje prowadzenie korespondencji z kontrahentem, oraz wewnętrzny obieg pism. Pozwala uprawnionym pracownikom na dostęp do zebranych informacji na temat klientów, preferencji i wymagań. Dzięki integracji z pozostałymi modułami systemu użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem.

Zalety podsystemu

  • Zebranie kompletu informacji o kliencie, uporządkowanie historii kontaktów z klientami
  • Obserwacja zachowań klientów oraz zbieranie informacji o potrzebach klientów w celu optymalizacji strategii działania firmy
  • Budowanie i utrzymywanie więzi z klientami
  • Poszerzenie horyzontów działań firmy w celu lepszej obsługi większej liczby klientów o różnorodnych oczekiwaniach
  • Śledzenie działalności pracowników pozostających w kontaktach z klientami
  • Wspomaganie pracy sekretariatu firmy, rejestracja dokumentów wpływających do firmy i pism wysyłanych
  • Prowadzenie ewidencji niezrealizowanych potrzeb klientów
  • Rejestracja umów z klientami

Elementy modułu Zarządzania Relacjami z Klientami

01 Zarządzanie dokumentami

Moduł przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. Rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą. Zapewnia podgląd dokumentów zapisanych w formie plików. Dostarcza informacji o klientach, którym nie wysłano określonego dokumentu. Program ułatwia wysyłanie do klientów dwojakiego rodzaju korespondencji: listów elektronicznych e-mail oraz pism pocztą standardową napisanych przy pomocy dowolnego edytora tekstów, umożliwiającego tworzenie korespondencji seryjnej, np. Word.

02 Zarządzanie obsługą klienta

Moduł pozwala na organizację pracy przy obsłudze klienta. Obsługa klienta polega na definiowaniu zadań, pozwalających obsłużyć potrzeby formułowane przez klienta. Program dostarcza narzędzia potrzebne pracownikom do obsługi postawionych zadań. W ramach pracy nad sformułowanym zadaniem, pracownicy mogą organizować swój warsztat pracy, odnotowując i planując kontakty, spotkania oraz wszelkie inne aktywności związane z obsługą.

Wiadomości wewnętrzne pozwalają na komunikację między pracownikami odnośnie prowadzonych zadań, celem konsultacji lub pozyskania akceptacji osób przełożonych dla prowadzonych prac. W ramach potrzeb zadanie lub jego część może być przekazana innemu pracownikowi, pozwalając na jego obieg i dobór optymalnego zespołu do pracy nad zadaniem. Terminarz umożliwia przegląd zaplanowanych zdarzeń własnych pracownika, jak i współpracowników. Pozwala również kontrolować dostępność zasobów firmy, takich jak sale konferencyjne. Możliwe jest gromadzenie w ramach zadania dokumentacji oraz korespondencji. Dostępne jest zaawansowane gromadzenie danych kontaktowych pracowników kontrahenta. Mogą być one ogólnodostępne lub jedynie dla pracownika, który je odnotowuje, a także dla wybranej grupy współpracowników. Prowadzone zadania objęte są systemem uprawnień, umożliwiający dokładne definiowanie poziomu dostępu do zasobów modułu.

Używając dostarczonych narzędzi pracownik równocześnie pozostawia świadectwo swojej aktywności przy obsłudze klienta, która może podlegać ocenie przez przełożonych.

Pobierz wersję PDF

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami