Jak wdrażamy? – czyli nasze podejście do pracy

Wdrażanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem to proces, który wprowadza nowe narzędzie informatyczne do firmy. Ma ono usprawnić i zautomatyzować procesy biznesowe oraz zwiększyć efektywność i produktywność. Wdrożenie systemu klasy ERP jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie.

Od czego zależy powodzenie wdrożenia?

Powodzenie wdrożenia nowego oprogramowania w przedsiębiorstwie zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak:

Z

Gruntowna analiza potrzeb i weryfikacja wymagań

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wdrożenia dokładnie przeanalizować procesy zachodzące w firmie oraz przepływ informacji, zrozumieć indywidualne potrzeby i wymagania.

Z

Planowanie i koordynacja

Odpowiednie zaplanowanie i koordynacja działań pozwalają na identyfikacje wąskich gardeł, uwzględnienie wszystkich niezbędnych kroków oraz zapewnienie płynności przebiegu procesu wdrażania.

Z

Właściwe zespoły wdrożeniowe

Odpowiednio dobrane zespoły wdrożeniowe, składające się z ekspertów w danych dziedzinach zapewniają najlepszą realizację projektu.

Z

Współpraca z liderami obszarów wdrożeniowych

Dostosowanie systemu do specyfiki pracy wymaga współpracy. Liderzy obszarów powinni mieć zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i posiadać spójną z zarządem wizję ostatecznego wyglądu wdrażanego produktu.

Z

Wsparcie i szkolenia

Dostępność fachowej porady na każdym etapie prac wdrożeniowych oraz odpowiednie przeszkolenie przyszłych użytkowników systemu.

Z

Monitorowanie prac i kontrola jakości

Pozwala to na wykrycie i naprawę ewentualnych błędów czy nieprawidłowości w trakcie procesu wdrażania.

Jaką stosujemy metodykę wdrożenia?

W swoich projektach stosujemy metodykę kaskadową wdrożenia. Opiera się ona na kolejnych, dobrze określonych etapach. Metoda kaskadowa, nazywana też metodą Waterfall, to tradycyjny model zarządzania projektem. Cały proces projektowy składa się z wcześniej określonych etapów, a każdy z nich jest zakończony przed rozpoczęciem kolejnego. Dzięki temu podejściu wszystkie etapy są starannie zaplanowane i przetestowane, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Etapy wdrożenia systemu Veritum

Analiza potrzeb i wymagań

Polega na ustaleniu, jakie procesy biznesowe będą wspierane przez nowy system i jakie wymagania powinien spełniać.

Konfiguracja systemu

W tej fazie oprogramowanie jest dostosowywane do potrzeb i wymagań klienta.

Integracja z istniejącymi systemami

Polega na połączeniu Veritum z już istniejącymi narzędziami informatycznymi.

Testowanie

Ustawienia systemu zostają przetestowane pod kątem jego funkcjonalności i zgodności z wymaganiami.

Szkolenia pracowników

Każdy użytkownik zostaje przeszkolony w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków.

Start produkcyjny

Rozpoczyna się faza produkcyjna, w której oprogramowanie jest wprowadzane i używane w codziennej pracy.

Nadzór

Nad początkowym okresem pełnej eksploatacji systemu pełniony jest nadzór i kontrola poprawności pracy.

etapy wdrożenia systemu

Zalety etapowego wdrożenia systemu

Struktura projektu wdrożeniowego jest jasna i przewidywalna

Każdy etap wdrożenia ma określone cele, zadania i terminy. To pozwala na ścisłe planowanie, kontrolę i monitorowanie postępów projektu.

Wczesne wykrywanie błędów

Etapy wdrożenia są przetestowane i weryfikowane przed przystąpieniem do kolejnego, co pozwala na wczesne wykrywanie błędów i ich poprawianie, zanim stają się poważnym problemem.

Ścisłe zarządzanie kosztami i czasem

Każdy etap wdrożenia jest zaplanowany i przewidywalny. Dzięki temu możliwe jest ścisłe zarządzanie kosztami i czasem, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Łatwiejsza kontrola postępów projektu wdrożeniowego

Dzięki jasno zdefiniowanym etapom i terminom realizacji projektu, łatwiej jest kontrolować postępy, co pozwala na szybkie reagowanie na problemy i opóźnienia.

Podsumowując, metoda podejścia etapowego jest skutecznym sposobem na wdrażanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w przypadku projektów o dużej skali i złożoności. Dzięki jasno określonej strukturze projektu, ścisłemu zarządzaniu kosztami i czasem, wczesnemu wykrywaniu błędów oraz dokładnej dokumentacji projektu, można osiągnąć sukces wdrożeniowy.