Veritum Transport Osobowy

Program do zarządzania transportem autobusowym. Linie regularne, wynajmy okazjonalne, dowozy dzieci i pracowników. 

Tabor

Zarządzanie taborem autobusów, autokarów i busów

Rozkład Jazdy

Tworzenie lub importowanie rozkładu jazdy autobusów

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja usług przewozowych

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych i zaczytywanie tankowań paliwa 

Czas Pracy Kierowcy

Rozliczenie nadgodzin, czasu pracy i wynagrodzeń kierowców

Paliwo

Pełne rozliczenia paliwa na pojazdy, kierowców, trasy i kontrola obiegu paliwa

Program do zarządzania transportem

Veritum Transport Osobowy to program do zarządzania transportem klasy ERP przeznaczony dla przewoźników pasażerskich międzymiastowych, lokalnych oraz firm ogólnie świadczących usługi przewozowe, wynajmy autokarów okolicznościowe i cykliczne, obsługujących linie regularne, czy oferujących dodatkowe usługi tj. warsztatowe, stacji paliw. Rozwiązanie to integruje wszystkie procesy planowania i rozliczania przewozów zachodzące w przedsiębiorstwie transportowym. Posiada zestaw elastycznych narzędzi do planowania harmonogramów czasu pracy kierowców, ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców oraz pojazdów. Program do zarządzania transportem wyposażony jest w mechanizmy usprawniające budowanie harmonogramów pracy i nadzór nad planowaniem czasu pracy zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców. Posiada wsparcie w zarządzaniu zasobami pojazdów oraz doskonałe narzędzie do raportowania o kosztach eksploatacji pojazdów.

Linie regularne

Realizacja rozkładu jazdy autobusów na regularnych trasach międzymiastowych, gminnych i podmiejskich, przewozy pasażerskie oraz codzienne dowozy dzieci na zajęcia szkolne.

Wynajmy cykliczne

Realizacja dowozu pracowników do pracy, dowozy dzieci na baseny, przewozy grup sportowych, transfery na lotniska, przewóz osób na targi, wystawy, konferencje.

Wynajmy okolicznościowe

Usługi związane z wycieczkami szkolnymi, wycieczkami zagranicznymi, obsługa imprez, przewóz gości na śluby i wesela, pielgrzymki.

Wyróżniamy najważniejsze kryteria dobrego informatycznego programu do zarządzania transportem z punktu widzenia klienta:

  kompletność rozwiązania ERP

  przystosowanie do warunków polskich

  dostępność wsparcia technicznego (helpdesk)

  możliwości rozwoju oprogramowania wraz z przedsiębiorstwem transportowym

  spersonalizowanie do indywidualnych potrzeb przewoźnika

  bezpieczeństwo przechowywania danych

  integracja z innymi rozwiązaniami (np. ITS – zintegrowane systemy transportowe)

 gwarancja zgodności z przepisami o czasie pracy kierowcy, rozporządzeniem unijnym WE 561/2006, AETR

  Projektując rozwiązania transportowe, opieraliśmy się na doświadczeniu i opiniach pracowników firm transportowych. W ten sposób powstał efektywny program do zarządzania transportem klasy ERP. Oprogramowanie przeznaczone dla firm transportowych, przewoźników międzymiastowych i regionalnych.

     zintegrowanie i zautomatyzowanie procesów zarządzania firmą transportową

   skalowalność: program transportowy oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przewoźników

   synergia: Veritum można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, obejmującego wszystkie działy przedsiębiorstwa transportowego

    ciągły rozwój: rozwiązania są rozwijane i ulepszane w celu zaspokojenia rosnących potrzeb Klientów oraz wymagań organizatorów przewozów

  Zakres programu do zarządzania transportem

  Veritum odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w firmie transportowej. Obejmuje swoim zakresem prowadzenie ewidencji danych kierowców, planowanie i kontrolę nieobecności, konfigurowanie uprawnień i preferencji wykorzystania na grafiku np. w zależności od systemu zatrudnienia.

  W obszarze zarządzania flotą samochodową prowadzi rejestr pojazdów z wyposażeniem i danymi eksploatacyjnymi niezbędnymi w procesie planowania i rozliczania przewozów, monitoruje stan techniczny pojazdów, terminy przeglądów i obsług technicznych.

  schemat przepływu danych TR oprogramowanie dla transportu miejskiego i podmiejskiego program do zarządzania transportem

  Veritum posiada prosty generator rozkładu jazdy jak również dla rozbudowanych rozkładów przygotowane importy rozkładów jazdy z programów zewnętrznych.

  Sercem systemu jest planowanie grafików pracy kierowców i pojazdów z wykorzystaniem matematycznych algorytmów optymalizacji przy kontroli poprawności i zgodności z przepisami. Właściwe i szybkie podejmowanie decyzji takich jak obsługę podmian i awarii, edycję kart drogowych ułatwia dyspozytorowi szereg narzędzi w dyspozytorni dobowej.

  Po weryfikacji kart drogowych w Veritum dokonuje pełnych rozliczeń: rozliczenia czasu pracy kierowców, ich wynagrodzeń, rozliczenia pracy pojazdów, zużycia paliwa, materiałów eksploatacyjnych, kosztów trasy. Na koniec tworzy analizy i raporty na potrzeby tworzenia strategii i podejmowaniu decyzji biznesowych opartych o twarde dane.

  W zintegrowanym programie do zarządzania transportem autobusowym i autokarowym jednocześnie swoja pracę wykonują:

   Planiści

   Dyspozytorzy

   Dział Weryfikacji

    Analitycy

  Veritum program do zarządzania transportem może działać samodzielnie lub w konfiguracjach z innymi podsystemami tworząc jednolite oprogramowanie klasy ERP dla całego przedsiębiorstwa transportowego. Do najczęstszych integrowanych podsystemów zaliczamy: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa oraz Warsztat.

  Finanse i Księgowość

  Kadry i Płace

  Usługi

  Obieg Dokumentów

  grafika ikona moduł środki trwałe programu Veritum dla firm z branży transportowej

  Środki Trwałe

  grafika modul transport i spedycja programu Veritum dla firm transportowych

  Warsztat

  grafika moduł sprzedaż oprogramowania Veritum firmy system jeden

  Sprzedaż

  Gospodarka Magazynowa

  Zobacz jakie problemy rozwiązuje Veritum!

  Przedsiębiorstwa transportu międzymiastowego w Polsce borykają się z kilkoma powtarzającymi się problemami. Zobacz jak z pomocą Veritum możesz je rozwiązać i umów się z nami na darmową prezentację systemu dla Twojej firmy!

  Veritum program do zarządzania transportem to system, który zapewnia

  Przyspieszenie pracy na stanowiskach planowania, zarządzania i rozliczania przewozów.

  Zestaw efektywnych narzędzi do planowania oraz rozliczania pracy kierowców i pojazdów. Tworzenie i wydruk harmonogramów czasu pracy kierowców od dziennych do miesięcznych.

  Mechanizmy optymalizujące budowanie harmonogramów czasu pracy kierowców. Nadzór nad planowaniem czasu pracy kierowców zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, Kodeksem Pracy oraz

  rozporządzeniem unijnym WE 561/2006.

  Rozliczenie paliwa na pojazd, na kierowcę, na trasę. Wszystko w oparciu o wiele norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatków za zimę, miast, dotacji itp.

  Analiza biznesowa BI i szereg wygenerowanych raportów statystycznych ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych kadrze kierowniczej. Do najważniejszych możemy zaliczyć: sprawozdawczość GUS, wyliczenie kosztów eksploatacji pojazdów, przyczep oraz kierowców, raporty o zyskowności pojazdów, zleceń i tras.

  Integracja z pozostałymi działami firmy (kontrolling, finanse i księgowość, obsługa środków trwałych, kadry i płace, gospodarka magazynowa, stacje paliw i warsztaty).