Bądź na bieżąco – aktualizacja VeritumXL

Bądź na bieżąco – aktualizacja VeritumXL

Zmiany w przepisach – pobierz aktualizację VeritumXL

Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.0 z dnia 28.07.2020

Veritum ciągle sprawdza dynamicznie zmieniające się otoczenie, zwracając uwagę przede wszystkim na aspekty prawne, szczególnie ważne dla funkcjonowania przedsiębiorcy. Dokładamy wszelkich starań, aby zmiany były zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 

Zmiany w VeritumXL związane z przepisami

 • aktualizacja struktury JPK-VAT
 • nowa wersja Płatnika
 • aktualizacja pliku PPK

 

 

Nowości w VeritumXL, które zasługują na uwagę

 • Kontrola pola NIP w Kontrahentach przy wprowadzaniu/edycji kontrahenta . Puste pole może zostać tylko dla osób fizycznych

 • Nowa zakładka na zlecenia transportowe, możliwość wprowadzenia dokumentów dodatkowych (skanów i załączników) na dwóch zakładkach z nadaniem nazw własnych wraz z możliwością definicji dla grupy zleceń, które zakładki mają się wyświetlać

 • W rozkładzie jazdy autobusów dodano możliwość importu RJA z plików GTFS

 

Życzenia

Drodzy Klienci i Współpracownicy! Nadchodzące Święta Wielkanocne będą inne niż te wszystkie poprzednie, które razem spędziliśmy. Życzymy Wam, mimo przeciwności, dużo zadowolenia, spokoju – i przede wszystkim – zdrowia!

Praca zdalna

Praca zdalna

Szanowni Państwo, od ponad dwóch tygodni pracujemy zdalnie. Z tego co wiemy, obsługa serwisowa odbywa się bez większych problemów, pomagamy i odpowiadamy na Wasze pytania na bieżąco, przyjmując zgłoszenia telefonicznie i przez stronę internetową. Wszystkie wyjazdy i spotkania osobiste są wstrzymane, z oczywistych względów, dla Państwa i naszego dobra. Co najmniej do Świąt Wielkanocnych utrzymamy ten sposób obsługi, liczymy na Waszą cierpliwość i współpracę i życzymy Wam, w tym niełatwym okresie, dużo cierpliwości i przede wszystkim – zdrowia. Pozdrawiamy!

Pracownicze Plany Kapitałowe w Veritum za 1 zł!

Pracownicze Plany Kapitałowe w Veritum za 1 zł!

Moduł PPK dostępny jest nieodpłatnie w Veritum do końca grudnia 2019 r. Od stycznia 2020 jego uruchomienie wymagało będzie licencji. Klientom, posiadającym umowy serwisowe na Veritum XL, oferujemy rozszerzenie zakresu licencji o Pracownicze Plany Kapitałowe za 1 zł, promocja ta obowiązuje do końca bieżącego roku. Prosimy o potwierdzenie zainteresowania (mailowo, listownie czy telefonicznie) i przygotujemy odpowiedni aneks do umowy.

Informacja dla oczekujących na UPO z JPK

W związku z nieoczekiwaną wymianą klucza publicznego przez Ministerstwo Finansów, i nieprawidłową obsługą komunikatów zwrotnych, po przygotowaniu JPK poprzednim kluczem, zalecamy następujące czynności:

 1. Ze strony https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/ należy pobrać Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. (ZIP, 2 kB)
 2. Z pobranego pliku należy wypakować plik a255fa99a87bbc6994f29f66c26dfa4.pem do katalogu VeritumXL\Instalacje\JPK.
 3. W Veritum, w oknie Jednolity Plik Kontrolny, na zakładce Dane instalacyjne dla wysyłania plików, należy wskazać nowy plik – klucz publiczny.
 4. Na zakładce Utworzone pliki klikamy przycisk Przygotuj plik – plik zostanie przygotowany z wykorzystaniem nowego klucza.
 5. Przygotowany plik ponownie podpisujemy i wysyłamy.
Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia w Veritum

Funkcjonalność związana z zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, które złożyły odpowiednie oświadczenie, udostępniona jest w wersji VeritumXL 2.3.3 emisja 2 z dnia 22.07.2019 dostępna na stronie www.veritum.pl.

Z uwagi na krótki okres wejścia ustawy w życie oraz wymagalność zmian od miesiąca podatkowego 08.2019r. zalecana jest instalacja w/w wersji systemu dla obliczeń list płac z datą płatności po 31.07.2019r.

W module KP w oknie Lista osób, po włączeniu kartoteki płacowej, dla osób składających oświadczenie, trzeba zaznaczyć pole „Zerowy PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia”.

Informacje podatkowe

Prezydent podpisał 24.07.2019 ustawę wprowadzającą zerową stawkę PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2019. Z ulgi mogą skorzystać osoby zatrudnione na etacie i umowie zleceniu. Nie obejmuje ona młodych przedsiębiorców na działalności gospodarczej. Z podatku nie są też zwolnione osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne.

PIT zero dla młodych ma ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku – limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia – 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Gdy nie zostanie złożone oświadczenie, w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Jednak wtedy podatnicy zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już 1 lipca 2019 firmy stanęły przed wyzwaniem implementacji zmian technologicznych w ramach nowego programu jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach tego programu Przedsiębiorcy zobowiązani są:

 • oddelegować pracowników, którzy będą odpowiadać za prowadzenie PPK,
 • dostosować systemy kadrowo-płacowe funkcjonujące w organizacji,
 • opracować wzory deklaracji papierowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
 • wdrożyć program PPK w dziale Kadr i Płac.

Kogo dotyczy

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą osoby, które są objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe( zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie rad nadzorczych)
 2. PPK automatycznie obejmują osoby w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku 55-70 lat mogą wziąć udział w PPK na podstawie deklaracji przystąpienia.

Terminy wdrożenia i wpłat do PPK

Wdrożenie programu PPK zależy od ilości zatrudnionych osób na dzień 31 grudzień 2018.
Pierwsi zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników, którzy w poniższych terminach zobowiązani są do zawarcia umów:

 • umowa o zarządzanie PPK – termin 25 październik 2019
 • umowa o prowadzenie PPK – 12 listopada 2019 r.

Pracodawcy po raz pierwszy naliczą wpłat do PPK już w listopadzie br.

Przykład:
Jeżeli po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r. (najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r.). Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK zostanie przesunięty o miesiąc.

Rodzaje, wysokość wpłat do PPK oraz sposób ich finansowania:

Program PPK zakłada dwa rodzaje wpłat:

 1. wpłata podstawowa
  • Pracownik dokonuje wpłaty podstawowej w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto lub w przypadku gdy jego pensja wynosi poniżej 120% płacy minimalnej, wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5%.
  • Pracodawca wpłaca do PPK 1,5% wynagrodzenia.
  • Ponadto z Funduszu Pracy każde konto pracownika będzie zasilane jednorazową wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach stałą dopłatą roczną w wysokości 240 zł.

 2. wpłata dodatkowa
 3. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą zwiększyć wysokość swojej wpłaty – do maksymalnie 4% (tzw. wpłata dodatkowa).

Schemat wpłat podstawowych wygląda następująco:

* Od podstawy wpłat na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
** W przypadku osób, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, minimalna wpłata

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Bądź na bieżąco – aktualizacja VeritumXL

Veritum ciągle sprawdza dynamicznie zmieniające się otoczenie, zwracając uwagę przede wszystkim na aspekty prawne, szczególnie ważne dla funkcjonowania przedsiębiorcy. Dokładając wszelkich starań, aby zmiany były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Życzenia

Drodzy Klienci i Współpracownicy! Nadchodzące Święta Wielkanocne będą inne niż te wszystkie poprzednie, które razem spędziliśmy. Życzymy Wam, mimo przeciwności, dużo zadowolenia, spokoju - i przede wszystkim - zdrowia!

Praca zdalna

Szanowni Państwo, od ponad dwóch tygodni pracujemy zdalnie. Z tego co wiemy, obsługa serwisowa odbywa się bez większych problemów, pomagamy i odpowiadamy na Wasze pytania na bieżąco, przyjmując zgłoszenia telefonicznie i przez stronę internetową. Wszystkie wyjazdy i...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland