Veritum ERP
Nowoczesne oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw

Veritum ERP jest systemem klasy ERP adresowanym do przedsiębiorstw z sektora MSP.

Zapewnia zintegrowaną i kompleksową obsługę w zakresie finansów, środków trwałych, sprzedaży, obrotu materiałowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. System jest zrealizowany w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server (2008R2 i nowsze).

Veritum ERP jest wyposażony w moduł CRM, wspierający efektywną obsługę klientów. Posiada jednolity interfejs okienkowy, czytelny i wygodny do zastosowania w warunkach biurowych.

Wersja Standard

Veritum XL w wersji standard jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Licencja systemu daje możliwość jednoczesnej pracy do zadanej liczby stanowisk.

Wersja Premium

Lorem ipsum dolor sit amet

Veritum XL w wersji premium jest przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze (wielooddziałowe). Licencja systemu daje możliwość jednoczesnej pracy poszczególnych podsystemów lub modułów.

W skład systemu wchodzą następujące podsystemy

Kadry i Płace

Prowadzenie ewidencji kadrowo – płacowej

Podsystem skierowany do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Gospodarka Magazynowa

Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących maszyny

Podsystem kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo.

Sprzedaż

Wystawianie faktur, faktur korygujących, paragonów

Podsystem wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników.

Usługi

Prowadzenie kartotek usług i czynności

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej.

Transport

Kompleksowe rozwiązania dotyczące ewidencji pojazdów

Podsystem zapamiętuje wszystkie informacje związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem działalności transportowej. Podstawowym nośnikiem danych jest karta drogowa, która może być zasilana z tachografów bądź urządzeń GPS. Podsystem wspomaga pracę planisty, dyspozytora i weryfikatora karty drogowej.

Finanse i Księgowość

Szybkie uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Podsystem prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów.

Środki Trwałe

Możliwość wykonywania różnorodnych analiz i zestawień

Podsystem prowadzi kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy. Użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM)

Zebranie kompletu informacji o kliencie, uporządkowanie historii kontaktów z klientami

Podsystem (CRM – Customer Relationship Management), prowadzi w sposób zorganizowany obsługę aktualnych i potencjalnych klientów. Gromadzi komplet informacji o klientach i pozwala na ich analizę.

Wdrożenie systemu Veritum ERP

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Veritum jest wspólnym przedsięwzięciem Klienta i firmy System-1.

Podczas wdrożenia system Veritum dostosowany jest do potrzeb użytkownika, a pracownicy są przygotowywani do optymalnego wykorzystania programów w codziennej pracy. Stopień zaangażowania kierownictwa i pracowników jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na czas wdrożenia, koszt i późniejsze wykorzystanie możliwości systemu.

01

Analiza istniejącego systemu informacyjnego

02

Ustalenie harmonogramu prac wdrożeniowych

03

Dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika
(procedury, wydruki, itp.)

04

Szkolenie pracowników

05

Rozpoczęcie pracy z Veritum

06

Nadzór nad początkowym okresem
pełnej eksploatacji

Potrzebujesz pomocy?

W celu zapewnienia dobrej pracy systemu po zakończeniu wdrożenia udzielamy gwarancji. W tym czasie nieodpłatnie świadczymy usługi serwisowe umożliwiające dostęp do nowych wersji systemu oraz krótkie konsultacje telefoniczne i przez Internet. Po okresie gwarancyjnym proponujemy opiekę serwisową w dogodnym dla Państwa wariancie. Wybór wariantu serwisowania wiąże się z jasno zdefiniowanym zakresem świadczonych przez nas usług oraz gwarantuje określony czas reakcji na zgłaszane uwagi.

Serwis Veritum ERP

Szczegółowych informacji na temat serwisu można uzyskać
kontaktując się z naszymi pracownikami

Poznań

tel. 61 10 25 240
poczta@system-1.pl

Katowice

tel. 32 202 63 01

katowice@system-1.pl

© Daxen It Made in Poland