Program kadrowo-płacowy

Kapitał ludzki stanowi kluczowy czynnik napędowy dla każdej rozwijającej się firmy. Specjaliści z obszarów kadrowo-płacowego, regularnie zajmują się potrzebami i kwestiami związanymi z personelem, pełniąc przy tym szereg istotnych zadań. Nieocenioną rolę w funkcjonowaniu działów kadr odgrywa dedykowane oprogramowanie kadrowo-płacowe. Zaawansowane rozwiązania tego typu, wraz z zastosowaniem procesów HR, wspierają zarówno aspekty twardego HR, obejmujące zagadnienia płacowe, składki ZUS, ubezpieczenia, jak i miękkiego HR, takie jak zarządzanie urlopami, organizacja pracy czy ocena pracowników.

Dodatkowo, informatyzacja obszarów związanych z zasobami ludzkimi przynosi korzyści również samym pracownikom, którzy stają się aktywnymi użytkownikami programów kadrowych. Dzięki nim mogą łatwo zgłaszać nieobecności czy monitorować swój czas pracy, co sprzyja efektywnej komunikacji i lepszemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie.

Veritum Kadry i Płace

Zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami
Stworzony do pracy w trybie rozproszonym

Efektywna obsługa działu kadr i płac (HR) wymaga stałego monitorowania zmian w przepisach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom uwzględniającym wszelkie zmiany wprowadzane przez ustawodawców, program Veritum Kadry i Płace umożliwia natychmiastową reakcję na ewoluujące wymogi prawne. Przykładowo, program ten jest w stanie skutecznie wspierać dostosowania wynagrodzeń oraz regulacji dotyczących pracy zdalnej. Dzięki temu firma może sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem działać w otoczeniu zmiennych przepisów.

Podsystem Kadry i Płace jest elementem większego systemu Veritum ERP, który może objąć całość procesów zachodzących w firmie i usprawnić przepływ informacji oraz zminimalizować problemy związane z przenoszeniem danych pomiędzy programami od różnych dostawców.

Z

Prezycyjność wyliczeń

Z

Konformtowe zarządzanie danymi pracowników

Z

Generatory dowolnych raportów i analiz

Z

Oszczędność czasu i pracy

Z

Dostosowany do wymogów branżowych

Z

Sprawdzony przez lata

Z

Dopasowany do organizacji

Z

Wysoce konfigurowalny

Prosta obsługa

Przejrzystość programu ułatwia obsługę początkującym użytkownikom

Zgodność z prawem

Na bieżąco śledzimy zmiany prawne i gospodarcze dostosowując program do aktualnych wymogów

Opieka konsultanta

Zapewniamy profesjonalną obsługę i szybką reakcję na zgłoszone problemy oraz wsparcie merytoryczne

Automatyzacje procesów

Automatyzacja rutynowych zadań uwalnia potencjał pracowników kadr i działu księgowości. Eliminuje ona powtarzalne czynności i redukuje uczucie znużenia oraz frustracji. Te korzyści przekładają się na zwiększoną płynność i bezawaryjność operacji w obu działach. Dodatkowo, w czasach ciągłych zmian przepisów dla firm, procesy definiowane i kontrolowane są przez doświadczonych ekspertów po stronie producenta programu kadrowo-płacowego. To zapewnia dodatkową pewność i bezpieczeństwo, chroniąc przed ewentualnymi błędami związanymi z przepisami.

Kadry i HR

Umożliwia skuteczną obsługę procesów związanych z zarządzaniem personelem w organizacji. Program kadrowo-płacowy w tym module obejmuje szereg funkcji, takich jak rejestrowanie danych personalnych pracowników, zarządzanie wynagrodzeniem, obsługa urlopów, a także śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Z

wszystkie formy zatrudnienia

Z

kreatory zatrudnienia i zwolnienia pracownika

Z

stałe monitorowanie upływających terminów badań lekarskich, umów na czas określony, itp.

Z

integracja z ZUS, PUE, Płatnik, PPK

Z

szybkie tworzenie dowolnych zestawień danych i wydruków

Z

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czas pracy, nadgodziny i nieobecności

Program kadrowo-płacowy w tym module umożliwia skuteczne zarządzanie czasem pracowników w organizacji. Obejmuje rejestrację czasu pracy, monitorowanie nieobecności, zarządzanie urlopami oraz inne związane z czasem aspekty zasobów ludzkich. Pomaga w optymalizacji harmonogramów, kontrolowaniu kosztów pracy oraz zwiększaniu efektywności operacyjnej.

Z

proste budowanie i zarządzanie grupami grafików

Z

ewidencja nieobecności

Z

ewidencja planów urlopowych

Z

generowanie uprawnień urlopowych

Z

rozliczanie czasu pracy i nadgodzin w różnych okresach

Z

pełna integracja z czasem pracy pochodzącym z innych podsystemów np. Veritum Komunikacja Miejska i Gminna, Veritum Transport Osobowy, Veritum Warsztat

Z

możliwość integracji z dowolnymi zewnętrzymi systemami księgowymi

Harmonogram pracy kierowcy android - wybór zakresu dat
Harmonogram pracy kierowcy android - wybór zakresu dat

Listy płac i wynagrodzenia

Kompleksowe zarządzanie aspektami płacowymi w organizacji. Moduł umożliwia skrupulatne rejestrowanie danych dotyczących wynagrodzeń pracowników, śledzenie składek społecznych, obliczanie podatków, a także zarządzanie dodatkami czy premiami. Dzięki integracji z innymi modułami systemu Veritum, informacje o wynagrodzeniach są łatwo dostępne i aktualne. Moduł ten nie tylko automatyzuje procesy związane z wypłatami, ale także zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i pracy, co przyczynia się do precyzyjnego i transparentnego zarządzania kosztami zatrudnienia w firmie.

Harmonogram pracy kierowcy android - wybór zakresu dat
Harmonogram pracy kierowcy android - wybór zakresu dat
Z

całkowicie definiowalne składniki płacowe i sposób wyliczeń płac

Z

zautomatyzowany proces naliczania wynagrodzeń, składek i podatków

Z

seryjne tworzenie deklaracji PIT i ZUS dla wszystkich pracowników lub tylko dla wybranych osób

Z

wygodne tworzenie list korygujących i wyliczeń podstaw do zasiłków

Z

śledzenie kosztów związanych z płacami i zatrudnieniem pracowników

Z

generowanie w tle dekretów księgowych i raportu do ZUS

Elektroniczne akta pracownicze

Przejście na elektroniczne akta pracownicze oznacza nie tylko zmodernizowanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale także pożegnanie się z tradycyjnymi teczkami pracowniczymi. Współczesne podejście pozwala na utrzymanie kompleksowej dokumentacji w formie cyfrowej, co nie tylko sprzyja środowisku, ale także zwiększa wygodę oraz oszczędza przestrzeń w biurze.

Innowacyjny program kadrowy umożliwi stworzenie e-teczki osobowej, zawierającej pełen zakres niezbędnych dokumentów dotyczących historii zatrudnienia pracownika w firmie. Rozpoczynając od dokumentów rekrutacyjnych, takich jak CV, list motywacyjny, zaświadczenia z badań medycyny pracy, dyplomy uczelni, świadectwa pracy, oceny czy uwagi z rozmów kwalifikacyjnych, poprzez dokumentację dotyczącą bieżącej pracy (umowa o pracę, badania okresowe, szkolenia, notatki dyscyplinarne) aż po zakończenie zatrudnienia (wypowiedzenie, świadectwo pracy). Wszystko to w formie cyfrowej, co nie tylko zwiększa efektywność, ale również ułatwia zarządzanie i archiwizację dokumentacji pracowniczej.

Z

szybki dostęp do dokumentacji pracowniczej

Z

łatwe zarządzanie i przetwarzanie informacji

Z

obniżenie kosztów archiwizacji

Z

podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony poufnych danych osobowych

PPK w programie kadrowo-płacowym

autozapis-do-PPK-kadry-i-place
rezygnacja-z-PPK-kadry-i-place

Korzystanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych to dodatkowe źródło oszczędności dla pracowników, składające się z wkładu pracownika, pracodawcy i budżetu państwa. Chociaż uczestnictwo w PPK nie jest obowiązkowe, każdy pracownik automatycznie jest do nich przypisywany. Mając na względzie złożoność całego procesu, wsparcie od strony oprogramowania w obszarze zarządzania tym zagadnieniem staje się niezbędne dla każdego pracodawcy.

Moduł PPK w programie kadrowo-płacowym Veritum stanowi dedykowane narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Obejmuje on rejestrację pracowników uczestniczących w programie, monitorowanie składek, zarządzanie wpłatami pracodawcy, a także śledzenie sald i historii uczestnictwa pracowników w PPK. Dzięki temu, organizacja może sprawnie administrować PPK, zgodnie z przepisami prawnymi, automatyzując i ułatwiając wszelkie związane z nimi procesy administracyjne.

Rejestrator czasu pracy w programie kadrowym

System rejestracji czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej i desktopowej, będący częścią programu kadrowo-płacowego Veritum, umożliwia ciągłe monitorowanie i analizowanie informacji dotyczących czasu pracy pracowników. To narzędzie umożliwia różnorodne formy rejestracji aktywności, takie jak deklaracja pracy zdalnej, delegacja czy określanie przerw służbowych i osobistych.

}

Elektroniczny obieg wniosków urlopowych

System elektroniczny umożliwia składanie różnych typów wniosków urlopowych, w tym wniosków o urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński i rodzicielski, urlop na żądanie oraz inne formy urlopu. Firma sama wybiera potrzebne typy wniosków oraz ustawia dla nich odpowiednie limit.
Tak, elektroniczne wnioski urlopowe pozwalają na planowanie urlopów w kalendarzu systemu.

Z

automatyzację procesu składania, zatwierdzania i przetwarzania wniosków urlopowych

Z

szybsze podejmowanie decyzji przez managerów i kadry

Z

bardziej przejrzysty proces

Z

skuteczne zarządzanie planami urlopowymi pracowników

Korzyści dla całej firmy

Pracownik

 • stały dostęp do informacji o niewykorzystanym urlopie
 • zgłaszanie wniosków urlopowych z poziomu komputera lub aplikacji w telefonie
 • wygodne planowanie urlopów z poziomu komputera lub aplikacji w telefonie
 • informacja o zatwierdzonym wniosku urlopowym lub odrzuconym z podaniem przyczyny 

Dział kadr i płac

 • ewidencja urlopów pracowniczych
 • automatyczne generowanie dowolnych zestawień i analiz
 • wymiana danych z pozostałymi podsystemami Veritum, np. Finanse i Księgowość, Transport
 • dedykowani konsultanci i wsparcie techniczne
 • wsparcie merytoryczne ekspertów branżowych
 • możliwość eksportu danych do Excela

 

Firma

 • pełna informacja o nieobecnościach pracowniczych
 • szybki dostęp do analiz i raportów dla kierownictwa
 • kontrola przepływu informacji
 • bezpieczeństwo danych
 • oszczędność czasu pracowników działu kadr
 • zwiększenie wydajności pracy działu kadr
 • ograniczenie zużycia papieru

 

Ponadto

Z

Kartoteka potrąceń

Z

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Z

Komunikator wewnętrzny

Z

System powiadomień i alarmów

Z

Zaawansowane systemy wyszukiwania

Z

Dostosowany do użytkowników z zaburzeniami rozpoznawania barw

Z

Indywidualna rozbudowa systemu

Z

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi