Wsparcie i obsługa klienta to współpraca na wysokim poziomie

Opieka nad klientem po podpisaniu umowy i wdrożeniu systemu informatycznego typu ERP to nie tylko serwis i helpdesk. Powinna to być kompleksowa współpraca, która zaspokaja potrzeby klienta w zakresie oprogramowania i usług IT. Współpraca skierowana na wykorzystanie w pełni potencjału systemu ERP, co pozwoli na osiągnięcie celów biznesowych klienta.

Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca z klientem?

Właściwie współpraca z klientem rozpoczyna się już od fazy przygotowania do wdrożenia systemu. Wtedy to dostawca programu aktywnie uczestniczy w określeniu wymagań biznesowych oraz przygotowuje odpowiednie rozwiązania. Następnie po podpisaniu umowy i zakończonym wdrożeniu podejmuje szereg działań, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu potencjału oprogramowania. Dlatego ważne jest, aby dostawca systemu znał dobrze branżę i biznes klienta. Relacja pomiędzy nim a klientem  powinna być prowadzona na wielu poziomach, obejmując m.in.:

Z

Dostarczenie odpowiednich narzędzi i szkoleń

Dostęp do dedykowanych narzędzi umożliwi płynną pracę, natomiast szkolenia dla pracowników klienta pomogą w pełnym wykorzystaniu funkcjonalności systemu.

Z

Stały kontakt z klientem

Odpowiadanie na pytania klienta umożliwi rozwiązywanie bieżących problemów. Ważne jest, aby dostawca systemu reagował na zgłaszane problemy w możliwie najkrótszym czasie.

Z

Rozwój systemu

Stałe monitorowanie potrzeb klienta i odpowiednio rozwijanie systemu. Klient może liczyć na dostarczanie nowych funkcjonalności i narzędzi pozwalających na jeszcze lepsze wykorzystanie systemu w prowadzonym biznesie.

Z

Analizy wyników

Regularne analizy wyników działania systemu w firmie klienta  pomogą lepiej zrozumieć, jak system wpływa na jego biznes oraz jakie korzyści przynosi.

Wsparcie i obsługa w ramach podpisanej umowy

Wdrożenie to zakończenie pewnego procesu, ale dopiero początek użytkowania systemu. Właściwie zorganizowana i przeprowadzana opieka posprzedażowa pozwala na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Veritum i ciągłe dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych klienta. W ramach podpisanej umowy, jako dostawca oprogramowania zapewniamy klientowi kompleksową opiekę posprzedażową.

Konsultanci - HelpDesk

Profesjonalna obsługa użytkowników systemu Veritum, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy na systemie oraz pomoc telefoniczna, mailowa i pulpitem zdalnym w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Szkolenia zdalne i stacjonarne

Usługi szkoleniowe przeprowadzane dla nowych użytkowników Veritum oraz szkolenia doskonalące dla już pracujących z systemem, zapewniają pełne wykorzystanie jego funkcjonalności.

  • 100% 100%

Wsparcie techniczne - ServiceDesk

Szybka reakcja i rozwiązanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu. Wsparcie techniczne udzielane jest w sposób zdalny lub stacjonarnie u klienta.

Aktualizacje i rozwój oprogramowania

Dostęp do aktualizacji, nowych funkcji systemu oraz dostosowanie rozwiązań do zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju zapewnia stabilny rozwój przedsiębiorstwa.

Eksperci biznesowi

Wsparcie merytoryczne w zakresie analizy i optymalizacji procesów biznesowych pomaga w identyfikacji obszarów wymagających działania oraz koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań do zmieniających się potrzeb biznesowych klienta.

Biznes to zawsze ludzie, tym lepiej się dogadują im lepsze są między nimi relacje.

Odpowiednie wsparcie i obsługa posprzedażowa jest kluczowa dla długotrwałego nawiązania współpracy. Zachowywany przez nasz zespół wysoki poziom obsługi przyczynia się do uzyskania zaufania klientów, a także pozwala na zwiększenie efektywności biznesowej ich firm.