Program księgowy

Program księgowy to istotne narzędzie zarządcze, pozwalające lepiej planować i kontrolować finanse przedsiębiorstwa. Działy księgowe zapewniają rzetelne i transparentne zarządzanie finansami. Księgowość stoi na straży zapewnienia zgodności działalności finansowej przedsiębiorstwa z obowiązującymi regulacjami co wpływa na postrzeganie firmy na rynku.

Programy księgowe mogą być dostosowane do różnych rodzajów działalności i specyfiki przedsiębiorstw, a ich wybór zależy od potrzeb i wymagań użytkowników.

Dodatkowo, programy księgowe powiązane bezpośrednio z innymi obszarami w firmie gwarantują pełny i szybki dostęp do aktualnych danych. 

Veritum Finanse i Księgowość

Zautomatyzuj procesy księgowe, które nie wymagają Twojej uwagi
Intuicyjność oparta na doświadczeniu we współpracy

Kompleksowe narzędzie do prowadzenia obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych i nie tylko. Oprogramowanie upraszcza wykonywane zadania księgowe, kontroluje i rozlicza VAT oraz zarządza środkami trwałymi. Śledzi koszty i wykorzystuje wskaźniki KPI do monitorowania wydajności finansowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, Veritum jest łatwy w obsłudze i wysoce konfigurowalny, pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika uwzględniając osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw. Zapewnia spójność wprowadzanych danych oraz integrację z innymi obszarami pracy firmy, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i efektywne zarządzanie finansami z jednego miejsca.

Podsystem Finanse i Księgowość jest elementem większego systemu Veritum ERP, który może objąć całość procesów zachodzących w firmie i usprawnić przepływ informacji oraz zminimalizować problemy związane z przenoszeniem danych pomiędzy programami od różnych dostawców.

Z

Wszystkie formy księgowości

Z

Wygodna i szybka rejestracja danych

Z

Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi

Z

Integracja z KSeF

Z

Prosta obsługa płatności

Z

Szerokie możliwości dopasowania

Z

Rozbudowane opcje raportowania

Z

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

Prosta obsługa

Intuicyjność poruszania i przejrzystość programu to ulga dla początkujących użytkowników

Bezpieczeństwo prawne

Szybka odpowiedź na zmiany prawne, zawsze zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi

Opieka konsultanta

Wsparcie techniczne i merytoryczne to tylko elementy kompleksowej dwustronnej współpracy  

Automatyczne procesy księgowe / workflow

Automatyzacja procesów księgowych to uproszczenie zadań księgowych i standaryzacja procesów. Firma może skutecznie eliminować zbędne skomplikowania w codziennych obowiązkach księgowych, co przyczynia się do efektywniejszego wykonywania zadań.

Monitorowanie procesów za pomocą zaawansowanych narzędzi, umożliwia szybkie identyfikowanie ewentualnych problemów i błędów i natychmiastową interwencję oraz poprawę jakości księgowości. Automatyzacja procesów pozwala także na zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami, eliminując ryzyko ludzkich błędów i zapewniając pełną zgodność z aktualnymi regulacjami podatkowymi i księgowymi.

Pełna integracja z modułami systemu w innych obszarach przedsiębiorstwa. Wszystkie dane są scentralizowane, co ułatwia efektywne zarządzanie informacjami między różnymi działami firmy. 

Proces rejestracji dokumentów księgowych

Wprowadzenie ręczne

Wprowadzenie dokumentu

Źródło w innych modułach Veritum

Weryfikacja

 

Akceptacja merytoryczna

Akceptacja księgowa

Zapisanie dokumentu

Ewidencja i rozliczanie VAT

Moduł w programie księgowym dotyczący rozliczenia VAT w systemie Veritum ERP umożliwia pełne zarządzanie rejestrem VAT. Dzięki niemu można łatwo dodawać lub importować dokumenty do ewidencji VAT, sprawdzać statusy podatników pod względem VAT, a także generować oraz wysyłać deklaracje VAT. Wszystko to odbywa się w prosty i intuicyjny sposób, co ułatwia skuteczne prowadzenie księgowości w zakresie podatku VAT

Z

prowadzenie pełnej ewidencji VAT

Z

śledzenie stanu rozliczeń VAT

Z

automatyczne wyliczenie i wygenerowanie deklaracji VAT

Z

tworzenie i wysyłka plików JKP_V7

Z

integracja z ZUS, PUE, Płatnik, PPK

Z

przestrzeganie przepisów podatkowych i dostsowoanie do zmian prawnych

Proces obsługi księgowej dokumentów

Zapisanie dokumentu

Wymiarowanie dokumentu

Analiza budżetu

Rozrachunki

Płatności

Deklaracja VAT, JPK

Sprawozdawczość (bilans, RZiS)

Windykacja

Pełna księgowość

Moduł księgi głównej umożliwia pełną ewidencję transakcji finansowych, obejmującą księgowość ogólną, podatkową, zarządczą oraz kierunkową. To pozwala na kompleksowe monitorowanie wszystkich aspektów finansowych firmy. Dane gromadzone są w jednym centralnym magazynie z różnych obszarów przedsiębiorstwa. W przypadku księgowości oznacza to jednolite i spójne dane, co ułatwia raportowanie i analizę.  Pełna księgowość w programie księgowym umożliwia analizę kosztów na różnych poziomach, co pozwala na śledzenie i optymalizację wydatków. Veritum Finanse i Księgowość zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych finansowych, ochronę przedsiębiorstwa przed utratą informacji oraz dostęp tylko dla uprawnionych użytkowników.

Z

ewidencja pełnego obiegu księgowego

Z

zarządzanie danymi z centralnego magazynu

Z

szybkie generowanie raportów

Z

zgodność z przepisami

Z

łatwa analiza kosztów

Z

bezpoieczeństwo danych

Księgi pomocnicze

Księgi pomocnicze to szczegółowe rejestracje finansowe, prowadzone obok głównej księgi rachunkowej, które służą do bardziej szczegółowego śledzenia i analizy określonych transakcji lub rodzajów operacji finansowych w przedsiębiorstwie. Są to dodatkowe zapisy, które umożliwiają dokładniejsze monitorowanie różnych aspektów działalności finansowej firmy.

Z

operacje gotówkowe

Z

rozrachunki z kontrahentami

Z

rozrachunki z pracownikami

Z

operacje sprzedaży

Z

operacje zakupu

Z

ewidencja i amortyzacja środków trwałych

Z

koszty i składniki aktywów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Program księgowy umożliwia rejestrację wszystkich operacji związanych z ZFŚS, w tym wpłat pracodawcy, obciążeń kosztów związanych z funduszem oraz wypłat świadczeń pracownikom. Ponadto, program księgowy może generować raporty finansowe dotyczące stanu środków w funduszu, analizować wydatki na różne rodzaje świadczeń socjalnych oraz ułatwiać sporządzanie deklaracji podatkowych związanych z ZFŚS. Dzięki temu, program księgowy wspiera kontrolę nad zarządzaniem funduszem, zapewniając transparentność i zgodność z obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi.