Gospodarka Magazynowa

Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących magazyny

Podsystem Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Podsystem umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Zalety podsystemu

 • Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących magazyny
 • Obsługa stanów i obrotów magazynowych
 • Bezpośrednia współpraca z podsystemami Sprzedaż, Usługi
 • Prowadzenie cen sprzedaży hurtowych i detalicznych niezależnie w każdym magazynie
 • Obsługa indywidualnych cen sprzedaży dla kontrahentów
 • Możliwość rabatowania przy ustalaniu cen sprzedaży
 • Możliwość obsługi miejsc składowania w magazynach
 • Możliwość rezerwacji towaru
 • Ewidencja magazynu zbiorników pojazdów
 • Obsługa funkcji inwentury i przeceny w magazynach
 • Współpraca z rejestrem zakupów
 • Kontrola stanu należności dla dokumentów rozchodu zewnętrznego
 • Możliwość korzystania z czytników kodów kreskowych
 • Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi
 • Współpraca z bezobsługową stacją paliw
 • Zestawienia i analizy w różnym układzie

Moduły podsystemu

01 Magazyny

Podstawowy moduł podsystemu, prowadzi kartoteki materiałowe dla wszystkich, obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych oraz realizuje podstawowe funkcje obsługi stanów i obrotów magazynowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona w cenach rzeczywistych. Moduł zapewnia bieżącą obsługę oraz analizę stanów i obrotów magazynowych w układzie ilościowym i wartościowym. Dokumenty magazynowe mogą być tworzone lub przywołane w podsystemach Sprzedaż i Usługi. Ścisła współpraca z podsystemem Finanse i Księgowość zapewnia automatyczną obsługę dokumentów zakupu (przy przychodach), kontrolę bieżącego stanu należności kontrahenta (przy sprzedaży), jak i możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych dla wszystkich dokumentów. W poszczególnych magazynach mogą być obsługiwane miejsca składowania. Funkcja obsługi przeceny i inwentury zapewnia możliwość uzgodnienia cen i stanów magazynowych. Oddzielna funkcja umożliwia prowadzenie stanów i obrotów paliwa w magazynach zbiorników pojazdów.

02 Zaopatrzenie

Moduł zawiera funkcje wspomagające opracowanie i składanie zamówień na zakupy materiałów i towarów do magazynów. Zamówienia od dostawców są przygotowywane na podstawie informacji o aktualnych stanach magazynowych oraz przyjętych stanach minimalnych i maksymalnych. Specyfikacja zamówienia zawiera wykaz indeksów (kodów dostawców) z ilościami i terminami dostawy oraz wskazaniem magazynu docelowego. Zamówienia są ściśle powiązane z realizacją dostaw – dokumenty magazynowe przychodowe dla każdej pozycji umożliwiają wskazanie zamówienia.

03 Stacja paliw – wydania bezobsługowe

Moduł umożliwia import danych o tankowaniach realizowanych przez zewnętrzny system automatycznego wydawania paliwa firmy PCS s.c. lub Petroconsulting. Całość obsługi zapewnia system Veritum – pozwala na opisywanie kart identyfikacyjnych dla pojazdów własnych oraz odbiorców zewnętrznych, przekazuje je do systemu zewnętrznego i pobiera z niego dane o zrealizowanych wydaniach (paliw, olejów oraz innych płynów). Zaimportowane dane o tankowaniach są weryfikowane, a następnie na ich podstawie tworzone są dokumenty magazynowe (obrotu wewnętrznego lub zewnętrznego), aktualizując automatycznie stany magazynowe.

Pobierz wersję PDF

Poznaj wszystkie moduły Veritum ERP

Kadry i płace

 

Gospodarka magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport

 

Finanse
i księgowość

 

Środki trwałe

 

Zarządzanie relacjami z klientami

 

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Zmiana lokalizacji siedziby System-1 w Poznaniu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2020 roku zmieniamy lokalizację naszej siedziby w Poznaniu. Przyszłość naszych usług zależy w dużej mierze od otoczenia technologicznego i w naszej dotychczasowej siedzibie doszliśmy do granicy pewnych...

Nowości w VeritumXL – aktualizacja

Pobierz aktualizację VeritumXL Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.2 z dnia 28.09.2020Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobrania aktualnej wersji Veritum. Główne zmiany dotyczą podsystemu Kadry i Płace, Finansów i Księgowości oraz Transportu Zmiany w...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland