Transport i Spedycja

Kompleksowe rozwiązania dotyczące ewidencji pojazdów.

Moduł Transport i Spedycja zapamiętuje wszystkie informacje związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem działalności transportowej. Podstawowym nośnikiem danych jest karta drogowa, która może być zasilana z tachografów bądź urządzeń GPS. Program wspomaga pracę planisty, dyspozytora i weryfikatora karty drogowej. Rozpoczynając od grafiku umożliwiającego zaplanowanie pracy kierowcy i pojazdu, wystawianie i wydrukowanie kart drogowych poprzez ich weryfikację do analiz statystycznych, rozliczenia paliwa i czasu pracy oraz wystawienia dokumentów sprzedaży w pełni powiązanych z podsystemem Finanse i Księgowość.

Zalety podsystemu

  • Kompleksowe rozwiązania dotyczące ewidencji pojazdów
  • Obsługa taboru w zakresie definiowalnym przez użytkownika z możliwością tworzenia alarmów wg zadanych kryteriów
  • Weryfikacja karty drogowej – wygenerowanej na podstawie planu pracy możliwość rozliczenia w oparciu o różne źródła danych np. GPS
  • Możliwość wystawiana faktur zbiorczych, cyklicznych jak i na podstawie pojedynczych kart drogowych czy zleceń transportowych
  • Rozliczanie zleceń w ramach kontraktów oraz ewidencja przewożonych towarów z uwzględnieniem ustawy ADR
  • Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy autobusów w oparciu o zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy
  • Możliwość różnorodnego konstruowania grafików pracy
  • Duża swoboda w filtrowaniu i prezentowaniu danych w module transport
  • Wspólny dla całego systemu sposób planowania pojazdu, pozwalający na kontrolę pracy taboru w każdym momencie dnia

Elementy modułu Transport i Spedycja

01 Karty drogowe

Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe. Kompletuje informacje o pracy pojazdów i kierowców. Rozliczając zużycie paliwa pozwala stosować kilka norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatki za ciągnięcie przyczep, inne dodatki usprawiedliwiające przepał: zima, jazda po mieście, dotarcie, trudne warunki. Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów zbiorników lub od licznika do licznika, dla dowolnej ilości silników (osobne silniki np. dla ogrzewania czy klimatyzacji). Rozliczenie paliwa może być zautomatyzowane poprzez pobieranie danych o tankowaniach z modułu magazynowego systemu Veritum, bądź z zewnętrznych systemów informatycznych. Weryfikując karty drogowe moduł gromadzi dane będące podstawą rozliczenia czasu pracy. Zatwierdzanie kart drogowych powoduje kontrolę czasu pracy co do zgodności z Ustawą o Czasie Pracy i wytycznymi Europejskimi. Każdy z poziomów przetwarzania karty drogowej może być objęty odpowiednim uprawnieniem dla użytkownika pozwalającym na ścisłą kontrolę wprowadzanych informacji. Na podstawie danych z kart drogowych system generuje szeroki zakres analiz niezbędnych m.in. do sprawozdawczości GUS i do rozliczeń wewnętrznych.

02 Tabor

Moduł prowadzi ewidencję pojazdów w zakresie danych podstawowych takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silniki. Ponadto pozwala ewidencjonować wyposażenie, naprawy i części pojazdów np. ogumienia, silniki, akumulator i wyposażenia oraz wspiera poprzez system alarmów terminy różnorakich badań (rejestracyjnych, technicznych i legalizacyjnych), ważności ubezpieczeń, winiet itp. Uniwersalność rozwiązania wynika z definiowalności kartotek taborowych wg indywidualnych potrzeb klienta.

03 Dyspozytornia towarowa

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy pojazdów i przypisanie do nich kierowców. Planowanie odbywa się bądź dla pojazdów, bądź dla naczep umożliwiając analizę przewożonych ładunków. Planowanie może być realizowane według punktów załadunków, rozładunków bądź wg tras i realizowanych odcinków w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Moduł dyspozytorni towarowej indywidualnie może być rozwijany o współpracę z oprogramowaniem mapowym i urządzeniem GPS.

04 Dyspozytornia osobowa

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy kierowców i pojazdów w okresach rozliczeniowych. W celu spełnienia zadania program został wyposażony w szereg mechanizmów kontrolujących oraz optymalizujących. Poczynając od kontroli czasu pracy na etapie tworzenia zleceń przewozowych (kontrole pojedynczego zadania), a kończąc na kontrolach funkcjonujących na etapie tworzenia grafików miesięcznych. Moduł automatycznie przeliczając sumaryczne dane w okresie rozliczeniowym po każdej zmianie wspiera proces planowania pracy zarówno ułatwiając optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich jaki możliwie równomierny rozkład pracy pomiędzy pracowników. Wynikiem planu jest wygenerowanie kart drogowych z zaplanowanymi pozycjami oraz przeniesienie harmonogramu pracy do kalendarza indywidualnego będącego podstawą rozliczania czasu pracy. Grafiki pracy kierowców i pojazdów można tworzyć w wariantach roboczych, projektowych, planu miesięcznego oraz dyspozytorskiego. Więcej

05 Koszt pracy pojazdów

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy kierowców i pojazdów w okresach rozliczeniowych. W celu spełnienia zadania program został wyposażony w szereg mechanizmów kontrolujących oraz optymalizujących. Poczynając od kontroli czasu pracy na etapie tworzenia zleceń przewozowych (kontrole pojedynczego zadania) kończąc na kontrolach funkcjonujące na etapie tworzenia grafików miesięcznych. Moduł automatycznie przeliczając sumaryczne dane w okresie rozliczeniowym po każdej zmianie wspiera proces planowania pracy zarówno ułatwiając optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich jaki możliwie równomierny rozkład pracy pomiędzy pracowników. Wynikiem planu jest wygenerowanie kart drogowych z zaplanowanymi pozycjami oraz przeniesienie harmonogramu pracy do kalendarza indywidualnego będącego podstawą rozliczania czasu pracy. Grafiki pracy kierowców i pojazdów można tworzyć w wariantach roboczych, projektowych, planu miesięcznego oraz dyspozytorskiego.

Pobierz wersję PDF

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami