Transport spedycja logistyka

Rozwiązania dla firm zajmujących się krajowym oraz międzynarodowym przewozem towarów.

Program do transportu i spedycji firm branży TSL

System zapamiętuje wszystkie informacje związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem działalności transportowej. Podstawowym nośnikiem danych jest karta drogowa, która może być zasilana z tachografów bądź urządzeń GPS. Program do transportu i spedycji wspomaga pracę planisty, dyspozytora i weryfikatora karty drogowej. Rozpoczynając od grafiku umożliwiającego zaplanowanie pracy kierowcy i pojazdu, wystawianie i wydrukowanie kart drogowych poprzez ich weryfikację do analiz statystycznych, rozliczenia paliwa i czasu pracy oraz wystawienia dokumentów sprzedaży w pełni powiązanych z podsystemem finansowo-księgowym.

Podsystemy do transportu i spedycji w branży TSL

Przewozy

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy pojazdów i przypisanie do nich kierowców. Planowanie odbywa się dla pojazdów bądź dla naczep umożliwiając analizę przewożonych ładunków. Planowanie w programie do transportu i spedycji może być realizowane według punktów załadunków, rozładunków bądź według tras i realizowanych odcinków w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Moduł umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Zobacz:

Transport towarowy

Dystrybucja paliw

Kadry i płace

Firmy transportowe i spedycyjne posiadające własny dział kadr i rachuby płac używają modułu jako narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. W zakresie możliwości modułu wykorzystują prowadzenie pełnej ewidencji pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Finanse i księgowość

Mniejsze firmy transportowe zazwyczaj korzystają z zewnętrznych biur rachunkowych, natomiast przedsiębiorstwa chcące mieć pełną kontrolę nad rachunkowością prowadzą ją w postaci księgi przychodów i rozchodów czy pełnej księgowości w ramach zintegrowanego systemu Veritum do transportu i spedycji. Moduł Finanse i Księgowość oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, wspomaga również zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT.

Czytaj więcej…

Warsztat i usługi

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń warsztatowych i usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, napraw, usług oraz gwarancji. Posiada całą historię napraw pojazdów, pilnuje terminów przeglądów, wymiany olejów, itp. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie i dyspozycyjności taboru.

Czytaj więcej…

Gospodarka magazynowa

Do podstawowych czynności obsługowych taboru pojazdów firmy transportowej z magazynu mogą być pobierane, np. części zamienne, płyny eksploatacyjne, opony itp.. Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Moduł Gospodarki Magazynowej umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Czytaj więcej…

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności transportowo-spedycyjnej prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie transportowej. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp. Nazywany systemem EOD (elektroniczny obieg dokumentów).

Narzędzia analizy biznesowej BI

Narzędzia analizy biznesowej BI zbierają rozległe dane zawarte w Veritum i przekształcają je w czytelne i zrozumiałe raporty z precyzyjną wiedzą w postaci wykresów, tabel, wskaźników i różnego typu zestawień.

Czytaj więcej…

Tworząc program do transportu i spedycji, opieraliśmy się na wieloletnim doświadczeniu współpracy z przewoźnikami towarów. Opinie i wioski naszych klientów były i są nieocenione w rozwoju oprogramowania – systemu klasy ERP, dedykowanemu rozwiązaniu do zarządzania transportem i spedycją.

 skalowalność: system transportowy oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przewoźników

 synergia: program do transportu i spedycji można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, obejmującego wszystkie działy przedsiębiorstwa przewozowego

 ciągły rozwój: rozwiązania są rozwijane i ulepszane w celu zaspokojenia rosnących potrzeb Klientów oraz spełnienia wymagań przepisów

Interesuje Cię program do transportu i spedycji?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązanie sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!