System EOD

Elektroniczny obieg dokumentów – elektroniczna wersja papierowego obiegu dokumentów w firmie. System do  zarządzania dokumentami i zadaniami wewnątrz przedsiębiorstwa oparty o mechanizmy typu workflow. Porządkuje, systematyzuje i zapewnia pełne bezpieczeństwo nad przepływem dokumentów i zadań. 

Podstawowe dokumenty przetwarzane w elektronicznym obiegu dokumentów:

  • faktury
  • zamówienia
  • pisma urzędowe
  • delegacje
  • rekomendacje
  • umowy
  • urlopy
  • i wiele innych

System EOD rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, przychodzące do przedsiębiorstwa oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp.

Wdrożenie  systemu elektronicznego obiegu dokumentów EOD należy poprzedzić analizą procesów nim objętych oraz określić miejsca do implementacji systemu. 

Zobacz również: Elektroniczny obieg dokumentów w zakresie oprogramowania ERP do kompleksowego zarządzania pracą w firmie.