Narzędzia analizy biznesowej w systemie Veritum

Tworzenie strategii i podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dane – analiza biznesowa BI

Analiza biznesowa BI (Business Intelligence) są to narzędzia zbierające rozległe dane zawarte w Veritum i przekształcające je w czytelne i zrozumiałe raporty z precyzyjną wiedzą w postaci wykresów, tabel, wskaźników i różnego typu zestawień. Business Intelligence znajduje zastosowanie przede wszystkim jako wielowymiarowe narzędzie strategiczne dopasowane do potrzeb Twojej organizacji. Pomaga menedżerom analizować informację z różnych dziedzin, wyciągać wnioski, tworzyć scenariusze i podejmować decyzje. Korzystanie z analizy biznesowej BI zwiększa efektywność prowadzonych działań oraz poprawia konkurencyjność na rynku.

Zalety narzędzi analizy biznesowej BI w Veritum

Narzędzia analizy biznesowej BI wspomagają pracę kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w szerokim spektrum. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

– wsparcie zarządzania poprzez tworzenie analiz finansowych, analiz wyników sprzedaży

– tworzenie scenariuszy np. dotyczących potencjalnych klientów, podwyżek dla załogi, poziomem zapotrzebowania na towary

– odrzucenie informacji nieistotnych lub nie spełniających zadanych kryteriów

– raporty tworzone w trybie natychmiastowym, ze wszystkich zgromadzonych w systemie danych, dostęp również na urządzeniach mobilnych

– elastyczność, możliwa zmiana sposobu prezentacji danych na potrzeby użytkownika

Koszt nabycia ponad 50% niższy w porównaniu z analogicznymi narzędziami konkurencji przy zwiększonym bezpieczeństwie danych – pobranie i prezentacja odbywa się w ramach infrastruktury Veritum, bez udostępniania danych trzecim podmiotom.

Wszystkie niezbędne dane do analizy biznesowej BI w jednym miejscu

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązania sprostają oczekiwaniom przełożonych i wpasują się w specyfikę pracy firmy?
Porozmawiamy o tym przy kawie!