Publiczny transport zbiorowy

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw zajmujących się regularnym przewozem osób.

Oprogramowanie do transportu osób dla branży firm przewozowych

Oprogramowanie do transportu osób integruje wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie przewozów pasażerskich, począwszy od zarządzania taborem, harmonogramem pracy kierowców poprzez weryfikację kart drogowych po rozliczenia kosztów np. z podziałem na gminy. System przeznaczony jest dla firm będących operatorem przewozów pasażerskich na terenach zarówno miejskich, gminnych jak i o zasięgu międzymiastowym. Zaliczamy do nich przewoźników świadczących usługi przewozowe jak i wynajmu autobusów, autokarów czy busów.

Podsystemy dla branży firm przewozowych

Przewozy

W podsystemie Przewozowym transportu osób w jednym miejscu odbywa tworzenie rozkładu jazdy, przyjmowanie zleceń przewozów pasażerskich, wynajem autobusów czy autokarów. Oprócz tego dokonuje się miesięczne oraz dzienne planowanie kierowców i pojazdów. Na bieżąco wprowadzane są zmiany wynikające ze zdarzeń losowych, jak awaria pojazdu, podmiana pojazdów, dodatkowe kursy czy nagła nieobecność kierowcy. Po zakończeniu zadań prowadzona jest ich weryfikacja, na podstawie której powstaje rozliczenie czasy pracy kierowców, rozliczenie paliwa, wyznaczenie kosztów na pojazdy czy linię i innych statystyk.

Zobacz:

Transport miejski i podmiejski

Przewozy pasażerskie

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace skierowany jest do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i Księgowość prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT. Rozlicza kilometry i koszty zrealizowanych linii z uwzględnieniem również podziału między gminy. Pomaga w negocjowaniu dopłat do wykonanego planu.

Czytaj więcej…

Warsztat i usługi

Podsystem w ramach oprogramowania do transportu osób wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Posiada całą historię napraw pojazdów, pilnuje terminów przeglądów, wymiany olejów, itp. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie taboru.

Czytaj więcej…

Gospodarka magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Moduł Gospodarki Magazynowej umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Czytaj więcej…

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników. Dane o sprzedaży biletów pobieramy bezpośrednio z kasy konduktorskiej. Następnie są dokładnie rozliczane w module Finanse i Księgowość z możliwością podziału np. pomiędzy gminy.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp. Nazywany systemem EOD (elektroniczny obieg dokumentów).

Narzędzia analizy biznesowej BI

Narzędzia analizy biznesowej BI zbierają rozległe dane zawarte w Veritum i przekształcają je w czytelne i zrozumiałe raporty z precyzyjną wiedzą w postaci wykresów, tabel, wskaźników i różnego typu zestawień.

Czytaj więcej…

Pracując nad oprogramowaniem do transportu osób, znaczną część czasu przeznaczyliśmy na analizę spostrzeżeń i doświadczeń naszych Klientów. Efektem wieloletnich prac projektowych i programistycznych jest Veritum – system klasy ERP, oprogramowanie do transportu osób dedykowane zarządzaniu firmą przewozów pasażerskich.

 skalowalność: system do transportu osób oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przewoźników

 synergia: Veritum można rozszerzyć o klasyczne moduły oprogramowania ERP, obejmującego wszystkie działy przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich

 ciągły rozwój: rozwiązania są w ciągłej konsultacji z użytkownikami i podlegają nieustannym ulepszaniom w celu zaspokojenia rosnących potrzeb firm przewozów autobusowych, autokarowych czy busów oraz wymagań organizatorów przewozów

Interesuje Cię oprogramowanie dla sektora przewozów pasażerskich?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązanie sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!