Usługi komunalne

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw prowadzących szeroko pojęte usługi komunalne.

Oprogramowanie dla firm komunalnych

Program Veritum dla firm świadczących usługi komunalne umożliwia tworzenie harmonogramów, późniejszą ewidencję i rozliczenie czasu pracy kierowców i maszyn drogowych. Dodatkowo nadzoruje pracą warsztatu i stacji obsługi pojazdów, gdzie wykonywane są zlecenia usługowe i naprawy. Dostępna jest cała historia napraw pojazdu, pilnowane są terminy przeglądów, wymian oleju, itp. Przy integracji z gospodarką magazynową program może również zaciągać części na potrzeby napraw bezpośrednio z magazynu. Dla potrzeb rozliczeniowych automatycznie pobiera dane tankowań ze stacji paliw.

Podsystemy dla firm świadczących usługi komunalne

Komunikacja miejska

W podsystemie Przewozowym w jednym miejscu odbywa się miesięczne oraz dzienne planowanie kierowców i pojazdów. Na bieżąco wprowadzane są zmiany wynikające ze zdarzeń losowych, jak awaria pojazdu, podmiana pojazdów, dodatkowe kursy czy nagła nieobecność kierowcy. Po zakończeniu zadań prowadzona jest ich weryfikacja, na podstawie której powstaje rozliczenie czasy pracy kierowców, rozliczenie paliwa, wyznaczenie kosztów na pojazdy czy linię i innych statystyk.

Zobacz:

Transport miejski i podmiejski

Maszyny drogowe

Zarządzanie parkiem maszyn w oprogramowaniu dla firm komunalnych Veritum umożliwia tworzenie harmonogramów pracy, ich ewidencję oraz rozliczenie czasu pracy maszyn drogowych. Możliwe jest również rejestrowanie wyjazdów z zajezdni.

Warsztat i usługi

Moduł wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie taboru.

Czytaj więcej…

Stacja obsługi pojazdów

Moduł stanowi rozszerzenie obsługi zleceń usługowych o specyficzne dane związane z usługami wykonywanymi dla pojazdów mechanicznych. W ramach modułu dostępna jest dodatkowa obsługa kartotek i czynności w rozbiciu na marki pojazdów. Otwarcie zlecenia obsługi pojazdu może być poprzedzone zgłoszeniem serwisowym.

Stacja paliw

Moduł stacji paliw komunikuje się z dystrybutorami, wyświetla ich aktualny stan oraz umożliwia sterowanie. Umożliwia również import danych o tankowaniach realizowanych przez zewnętrzny system automatycznego wydawania paliwa dowolnej firmy. Zaimportowane dane o tankowaniach są weryfikowane, a następnie na ich podstawie tworzone są dokumenty magazynowe – aktualizując automatycznie stany magazynowe.

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace skierowany jest do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i Księgowość prowadzi księgi rachunkowe firmy komunalnej oraz wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników.

Czytaj więcej…

Gospodarka magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Moduł Gospodarki Magazynowej umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł (system EOD) odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp.

Narzędzia analizy biznesowej BI

Narzędzia analizy biznesowej BI zbierają rozległe dane zawarte w Veritum i przekształcają je w czytelne i zrozumiałe raporty z precyzyjną wiedzą w postaci wykresów, tabel, wskaźników i różnego typu zestawień.

Czytaj więcej…

Projektując rozwiązania, uwagę skupiliśmy na analizie wniosków i spostrzeżeń naszych Klientów. Efektem prac projektowych i programistycznych jest Veritum – system klasy ERP, oprogramowanie kierowane do zarządzania firmą komunalną.

 skalowalność: system oferuje narzędzia zarówno dla dużych zakładów komunalnych i małych firm

 synergia: Veritum można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, obejmującego wszystkie działy przedsiębiorstwa usług komunalnych

 ciągły rozwój: rozwiązania są rozwijane i ulepszane w celu zaspokojenia rosnących potrzeb oraz wymagań naszych Klientów

Interesuje Cię oprogramowanie dla firm świadczących usługi komunalne?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze oprogramowanie dla firm komunalnych sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!