Handel i usługi

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw handlowo-usługowych.

Oprogramowanie dla firm handlowych i dystrybucyjnych

Dla firm handlowych i dystrybucyjnych system Veritum oferuje wspomaganie prac obejmujących wszystkie czynności związane wystawianiem dokumentów sprzedaży dla całego zakresu obsługi prowadzonego w przedsiębiorstwie. Pozwala na indywidualne określenie cen na towary i usługi oraz tworzenie cenników. Rejestruje kontrakty, obsługuje kredyty limitów kupieckich i stosuje politykę rabatową. Dzięki pełniej współpracy z podsystemami gospodarki magazynowej i usług możliwe jest bezpośrednie fakturowanie wydań z magazynu lub zleceń usługowych jak i tworzenie dokumentów magazynowych z poziomu obsługi sprzedaży.

Podsystemy dla handlu i dystrybucji

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż zapewnia kompleksową, wielowarstwową obsługę sprzedaży w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Dostosowanie do potrzeb firmy uzyskuje się dzięki znacznemu sparametryzowaniu poszczególnych funkcjonalności.

Czytaj więcej…

Usługi

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie taboru.

Czytaj więcej…

Gospodarka magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Moduł Gospodarki Magazynowej umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Czytaj więcej…

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i Księgowość prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT.

Czytaj więcej…

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace skierowany jest do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł elektronicznego obiegu dokumentów odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp.

Narzędzia analizy biznesowej BI

Narzędzia analizy biznesowej BI zbierają rozległe dane zawarte w Veritum i przekształcają je w czytelne i zrozumiałe raporty z precyzyjną wiedzą w postaci wykresów, tabel, wskaźników i różnego typu zestawień.

Czytaj więcej…

Projektując dedykowane rozwiązania oprogramowania dla firm handlowych i dystrybucyjnych, opieraliśmy się na analizie wniosków i spostrzeżeń naszych Klientów. Zaowocowało to stworzenie system klasy ERP dostosowanego pod wymogi branży handlu i dystrybucji.

 skalowalność: oprogramowanie dla firm handlowych oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przedsiębiorstw

 synergia: Veritum można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, takie jak rachunkowość czy obieg dokumentów obejmujący wszystkie działy i osoby uprawnione

 ciągły rozwój: z każdą aktualizacją wprowadzamy nowe rozwiązania w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację gospodarczą, nowe wymogi czy potrzeby bieżące naszych użytkowników

Interesuje Cię oprogramowanie dla handlu i dystrybucji?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązanie sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!