Dostępna do pobrania najnowsza wersja VeritumXL 3.0.6. ·

Przedstawiamy czego zmiany będą dotyczyły:

Użytkownicy

– panel informacyjny – okno zastąpi dotychczasowy panel szybkiego dostępu (CTRL+P)

– szybka wyszukiwarka okien – dostępna z dolnej belki sterującej

– przebieg naprawczy

– dealerzy

Finanse i Księgowość

– kontrola zakupów: zapotrzebowanie i realizacja planu zakupów

– planowanie finansowe – zmiany na potrzeby kontroli zakupów

– rejestr delegacji

– dziennik księgowań

Usługi

– zgłoszenia serwisowe

 Sprzedaż

– rachunek bankowy dla zapłaty należności

– obsługa KseF

Gospodarka Magazynowa

– obsługa parametrów opony na indeksie

Obieg Dokumentów

– zadania

– wyszukiwanie zaawansowane

Poznaj nas bliżej