Niskie podatki, czyli Polski Ład 2.0 – dostosowanie do nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2022 roku ·

W połowie roku wprowadzane zostają nowe przepisy dotyczące rozliczania zaliczki na podatek dochodowy PIT. Nowe zasady dotyczyć będą wynagrodzeń wypłacanych już w lipcu.

W ramach programu Kadry i Płace systemu VeritumXL dostosowane zostały funkcje zgodnie z nowymi regulacjami. Wśród nich należy wykazać:

Skala podatkowa – obniżenie podstawowej stawki podatku PIT z 17% na 12%

Dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Nowa stawka podatkowa będzie obowiązywać za cały rok podatkowy tj. od stycznia do grudnia 2022 r. W praktyce oznacza to, że zaliczka za okres od stycznia do czerwca będzie rozliczana na rozliczeniu rocznym PIT.

Likwidacja ulgi klasy średniej

Nowelizacja ustawy przewiduje wyjątek dla pewnej grupy podatników. Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej będzie korzystniejsze niż rozliczenie według nowego mechanizmu otrzymają zwrot (rozliczenie roczne). Kwota będzie różnicą pomiędzy podatkiem należnym, a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Ulga w podatku (od kwoty wolnej od podatku 30 000,00 zł)

Konsekwencją obniżenia podstawowej stawki podatku na 12%, roczna kwota ulgi zostaje ustalona na kwotę 3600,00 zł (300,00 zł miesięcznie). Wcześniejsza wysokość ulgi wynosiła rocznie 5100,00 zł (17% od kwoty wolnej).

Od stycznia roku 2023 będzie możliwość podziału zastosowanej ulgi w przypadku świadczenia pracy w kilku zakładach pracy. Oświadczenie PIT-2 będzie mogło zostać złożone maksymalnie trzem płatnikom i możliwe będzie stosowanie w takim przypadku odpowiednio kwoty ulgi w wysokości 300 zł, 150 zł lub 100 zł.

Zasiłki macierzyńskie u osób z PIT-0

Zostają wyłączone z podstawy naliczenia podatku PIT.

Zmiana ustawień danych sterujących wypłacania wynagrodzeń w systemie kadrowo-płacowym zgodnie z ustawą Niskie podatki

Jedynymi ustawieniami, które muszą zostać zmienione w systemie przez użytkownika to dane sterujące do podatku po zakończeniu wypłacania wynagrodzeń w miesiącu podatkowym czerwcu.

W tym celu w zakładce „Podatek dochodowy” okna „KP-System -> Okresy obliczeniowe” należy wprowadzić roczną wysokość ulgi w podatku (3600,00) oraz wysokość podstawowej stawki podatku (12).

Nowe podatki polski ład 2.0

Włączona również została kontrola odnośnie tych ustawień. W momencie obliczania wynagrodzeń wypłacanych od lipca system kontroluje wprowadzone dane sterujące do podatku pod tym kątem i nie pozwoli wykonać obliczeń jeżeli te nie są zgodne z założeniami. Analogiczna sytuacja odnosi się do wynagrodzeń wypłacanych do końca czerwca. W przypadku wykrycia błędnych ustawień w stosunku do miesiąca wypłaty, system wykaże komunikat jak niżej i przed próbą naliczenia wynagrodzeń należy dokonać korekty danych sterujących.

Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

Niskie podatki (Polski Ład 2.0) – wczytanie zmian programowych

Z uwagi na krótki czas wejścia w życie nowych przepisów namawiamy na pobranie i zaktualizowanie przygotowanej przez nas wersji 2.6.3 VeritumXL zaraz po publikacji. Udostępnienie nowej wersji 2.6.3 planowane jest na dzień 27.06.2022 roku (poniedziałek).

Poznaj nas bliżej