Prowadzimy konsultacje w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów w dniu 8 stycznia 2022 r. i czekamy na interpretację tych przepisów pod kątem prawidłowego naliczenia poszczególnych przypadków. ·

Czytaj więcej:

W dniu 8 stycznia zmieniły się Rozporządzeniem Ministra Finansów zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy:

https://www.gov.pl/web/kas/od-8-stycznia-zmienily-sie-zasady-rozliczania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pobieranych-przez-platnikow-w-styczniu-2022-r

Oczekujemy na wyjaśnienia dotyczące m. in. narastającego rozliczania więcej niż jednej listy w danym miesiącu obliczeniowym, uwzględnienia deklaracji PIT-2 czy rezygnacji z ulgi klasy średniej.

Poznaj nas bliżej