Polski Ład – Veritum gotowe na zmiany!  Zapoznaj się ze zmianami – zobacz co musisz, a czego nie musisz robić w systemie. Pobierz najnowszy instalator 2.5.4. ·

W najnowszej wersji VeritumXL wprowadzono szereg zmian dostosowujących system do wymagań związanych z Polskim Ładem.

Jeśli obawiasz się, że będą wymagane od Ciebie dodatkowe czynności z tym związane to informujemy, że nie ma takiej potrzeby ponieważ rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób aby od użytkownika wymagane było jedyne to co niezbędne a cała reszta odbywała się za pomocą algorytmów stworzonych na podstawie interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej oraz prowadzonymi konsultacjami na ten temat.

Funkcje w systemie niewymagające obsługi przez użytkownika

W ramach algorytmów zawartych w systemie, które nie wymagają dodatkowych czynności wymieniamy:

 1. Likwidacja składki zdrowotnej odliczanej z podatku
 2. Zastosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej. Ulga stosowana jest narastająco w ramach miesiąca dla podatku i korygowana przy odnotowaniu kolejnych przychodów pracownika, czyli wypłat na kilku listach płac
 3. Zastosowanie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia z włączeniem naliczania podatku po przekroczeniu przychodu w wysokości 85 528,00
 4. Analogicznie do punktu 3 zastosowanie zerowego PITu będzie miało dla osób składających oświadczenia w ramach programu Rodzina+ , Pit-0 dla Seniora oraz osób powracających z zagranicy
 5. Ograniczenie składki zdrowotnej do „hipotetycznej wysokości podatku” naliczanego na zasadach obowiązujących w roku 2021, czyli z ulgą 43,76 (jeżeli przysługuje) oraz bez zastosowania tzw. ulgi dla klasy średniej
 6. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po 30 dniach, wcześniej 90

Funkcje w systemie wymagające dodatkowych czynności przez użytkownika

 1. Zastosowanie kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego w podanych kwotach. W tym przypadku należy uzupełnić dane sterujące do podatku w okresach obliczeniowych systemu Kadry i Płace. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w artykule Otwarcie nowego roku w kadrach i płacach – co muszę zrobić?
 2. Zmiana wysokości do 80% wymiaru podstawy składek za pobyt w szpitalu. Tą zmianę należy odnotować w instalacji dotyczącej nieobecności, wpisując domyślną wartość „procent zasiłku” na 80% odnoszącego się do właściwego kodu nieobecności. KP-System -> Nieobecności -> zakładka „Kody nieobecności”
Chorobowe szpitalne

3. Odnotowanie wniosków dotyczących braku stosowania ulgi dla klasy średniej oraz nienaliczania podatku od wynagrodzeń dla uprawnionych do tego grup pracowniczych w ramach programu:

 • Pit-0 dla Seniora
 • rodzina+
 • dla osób powracających z zagranicy

Wszystkie opisane wnioski odnotowujemy w jednym miejscu w systemie i są nim dane sterujące i rozliczenie podatku, dostępne z poziomu listy osób, włączając w ustawieniach widok z dostępną „kartoteką płacową”.

Ustawienia lista osób

Widok kartoteki płacowej i rozliczeń podatku od roku 2022:

Kartoteka płacowa

Import wniosków pracowniczych związanych z Polskim Ładem

Po przeprowadzeniu importów nowych dokumentów z poziomu modułu VA – Administrator w oknie import dokumentów lub imporcie samej nowej grupy dokumentów #KP# POLSKI-LAD jeżeli posiadana jest licencja „definiowania dokumentów” należy je podpiąć do wydruków z poziomu listy pracowników.

WAŻNE: z poziomu modułu VA- Administrator nie należy używać opcji „nowych dokumentów i nowych wersji” oraz „wszystkich dokumentów” ponieważ będzie skutkować to zastąpieniem wszystkich stosowanych dokumentów w systemie w danej instalacji dokumentami wzorcowymi.

Import dokumentów

Opis czynności związanych z importem nowej grupy także dostępny jest w artykule Otwarcie nowego roku w kadrach i płacach – co muszę zrobić?

Samo podpięcie dokumentów i udostępnienie ich użytkownikowi końcowemu odbywa się w oknie KP-System -> Lista osób – wydruki -> zakładka „Lista pracowników” – „wydruki pojedyncze”. Przypisanie ich wymaga utworzenia grupy dokumentów „Polski Ład” oraz w jej ramach, na ten moment, dwóch przygotowanych formularzy jak na poniższym zrzucie:

Podpięcie dokumentów

Chcieliśmy w jak najkrótszym czasie przygotować i udostępnić wersję systemu ze wszystkimi wymaganymi zmianami i nadal jesteśmy na etapie przygotowania kolejnych formularzy. Zostaną one udostępnione w najbliższym czasie bez konieczności instalacji nowej wersji systemu i generowania bazy danych. Opiszemy je w osobnym artykule.

Zmiany w systemie dotyczące polskiego ładu w kolejnych wersjach systemu

Na podstawie wniosków użytkowników systemu, w VeritumXL wersji 2.5.5 zostaną wprowadzone dodatkowe udogodnienia w zakresie zmian dotyczących Polskiego Ładu.

Pierwszym z wniosków jest podział widoku kartoteki podatkowej dotyczącego zastosowania kosztów w danym miesiącu. W wersji 2.5.4 widok zawiera koszty uzyskania przychodu oraz tzw. ulgę klasy średniej w jednej pozycji ponieważ skutek mają dokładnie taki sam czyli zmniejszenie podstawy naliczenia podatku. W momencie obliczeń na listach płac pozycja ta jest wykazana osobną kwotą i jest wyszczególniona. Widok na kartotece podatkowej zostanie podzielony, żeby łatwiej było dotrzeć do tej informacji.

Koszty

Zastosowanie PIT-0 dla umów zleceń na podstawie składanych wniosków zostanie wprowadzone do systemu także w kolejnej jego wersji. Na ten moment uprzejmie prosimy o stosowanie jednej, dowolnej z dostępnych opcji we wcześniej już opisanej kartotece płacowej i rozliczenia podatku co będzie skutkowało zerowym podatkiem dla obliczeń wynagrodzeń danego pracownika. W wersji 2.5.5 systemu Veritum zostanie dodana kolejna opcja odpowiednia dla tego wniosku.

Poznaj nas bliżej