W związku z interpretacją Krajowej Informacji Podatkowej dokonaliśmy zmiany w sposobie stosowania ulgi klasy średniej. Koniecznie jest wprowadzenie poprawki. ·

Ulga klasy średniej, będąca istotną zmianą wprowadzoną dla wypłat realizowanych od nowego roku podatkowego, jest jednym z elementów, na temat którego miały miejsce szerokie konsultacje dotyczące jej podstawy, sposobu obliczania, konieczności i zasadności jej stosowania.

Krajowa Informacja Podatkowa na zadawane dodatkowe pytania odnośnie narastającej podstawy do jej stosowania w ramach miesiąca podatkowego wstrzymywała się z interpretacją do ostatniego momentu.

W systemie Veritum wersja 2.5.4 emisja 2 do podstawy zastosowania tej ulgi zaliczane są przychody także kwalifikowane jako inne źródła przychodu, w tym zasiłki. Podstawa i zasadność stosowania tej ulgi została określona wg interpretacji opisanej poniżej.

Interpretacje  dotyczące ulgi dla klasy średniej a zasiłek

Ulgą dla klasy średniej objęte są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT (czyli na zasadach ogólnych). Oznacza to, że przy wyliczaniu kwoty omawianej preferencji podatkowej nie należy uwzględniać przychodów, które są kwalifikowane do źródeł innych niż te wymienione powyżej.

W efekcie, rzeczoną ulgą ustawodawca nie objął m.in. zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wynika to z tego, że zasiłki przysługujące za dni choroby, opieki, wypadku lub macierzyństwa, jak również np. świadczenie rehabilitacyjne, zaliczamy do przychodów z innych źródeł (również wtedy, gdy są one wypłacane przez zakład pracy).

Jesteśmy gotowi z poprawką uwzględniającą powyższą interpretację, której wczytanie nie wymaga instalacji nowej wersji systemu ani generowania bazy.

Wprowadzenie poprawki: instalacja Veritum 2.5.4 emisja 2

Aby wprowadzić poprawki wymagana jest instalacja aktualnej wersji dostępnej na naszej stronie.

Ta czynność wymagana jest dla wszystkich wersji systemu, na których naliczane będą wynagrodzenia z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu.

Jeżeli w użyciu przez Państwa jest wersja 2.5.4 należy pobrać najnowszy instalator i zainstalować go bez konieczności generowania struktury bazy.

Aby sprawdzić na jakiej wersji Veritum pracujesz naciśnij kombinację przycisków Ctrl + P. Pojawi się panel przedstawiony poniżej:

    Chorobowe szpitalne

    Jeżeli pojawią się problemy prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu (61 10 25 240), Katowicach (32 202 62 99) lub z jednym z naszych konsultantów.

    Jeżeli pracujesz na wersji systemu 2.5.4 emisja 2 i instalator został ściągnięty z naszej strony po godzinie 18:00 dnia 29.12.2021 r. nie są wymagane żadne czynności ponieważ w tej wersji wprowadzona już została wspomniana poprawka.

    Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

    Poznaj nas bliżej