Warto zapoznać się z nowościami w module Kadry i Płace. ·

Kadry i Płace

Stawki wynagrodzeń z uwagami

Dodano pole „Opis” do stawek pracownika.

 

PPK – usuwanie osób z raportu składek

Dodano możliwość skasowania osoby z raportu składek w przypadku wycofania składek PPK i zrobienia korekty jeszcze przed terminem przekazania do instytucji finansowej.

 

Zgłoszenia archiwalne PPK

Umożliwiono oznaczanie zgłoszeń PPK jako archiwalnych (analogicznie jak w ZUS).
Tak oznaczone pozycje nie trafiają do emisji.

 

 

Poznaj nas bliżej