Co to jest BDO?

BDO to baza danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w gospodarowaniu odpadami. W związku z tym system BDO służy do gromadzenia informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.·

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Obowiązkiem rejestracji w BDO objęte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Szczegółowy wykaz podmiotów z obowiązkiem rejestracji w BDO dostępny w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W uproszczeniu: rejestracja w BDO jest konieczna dla tych przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady nie będące odpadami komunalnymi, czyli o charakterze zbliżonym dla gospodarstw domowych.

Warsztaty samochodowe a BDO?

Warsztaty samochodowe są wytwórcami odpadów i mają obowiązek rejestracji w systemie BDO. Wynika to  stąd, że w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają takie odpady jak: zużyte opony, oleje, smary, filtr olejowe, płyny chłodnicze, akumulatory, czyli odpady nie mające charakteru odpadów komunalnych.

Firma transportowa a BDO?

Firma transportująca odpady jest z definicji zobowiązana do rejestracji w BDO. Natomiast co z firmami transportowymi nie zajmującymi się transportem odpadów? Mianowicie nie każda firma transportowa musi być wpisana to rejestru BDO. Dlatego wystąpienie obowiązku uzależnione jest od ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów, między innymi w przypadku wytwarzania:

  • więcej niż 5 kg odpadów w formie drukarskich tonerów;
  • więcej niż 5 kg baterii (wliczając akumulatory);
  • powyżej 100kg sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań roboczych;

bądź w przypadku prowadzenia własnego warsztatu.

BDO w Veritum

W systemie Veritum możliwe jest tworzenie kart przekazania odpadów (KPO), kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK), kart ewidencji odpadów (KEO) oraz kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK). Dzięki funkcjonalności Veritum w sposób zautomatyzowany można przygotować dokumenty i wygodnie je wysłać bez konieczności logowania się na stronach BDO. Godne uwagi są wbudowane w Veritum mechanizmy komunikujące się bezpośrednio z BDO. W rezultacie ułatwiając użytkownikowi realizowanie obowiązków wynikających z przepisów.

Poznaj nas bliżej