Zmiany w module Gospodarki Magazynowej obejmują kilka nowości opisanych poniżej. ·

Gospodarka Magazynowa

Import wydań paliwa z systemu PROFLEET

Dodano nową funkcjonalność w importach wydań z bezobsługowych stacji paliw – import
z systemu PROFLEET – wymaga licencji VFIMPPROFL.

 

Zbiorcze drukowanie dokumentów magazynowych

Dodano możliwość zbiorczego drukowania zaznaczonych dokumentów magazynowych na liście dokumentów.

 

Wydruk kodu kreskowego dla miejsca składowania

W kartotekach miejsc składowania umożliwiono wydruk kodu kreskowego dla miejsca składowania.

 

 

Poznaj nas bliżej