Moduł Finanse i Księgowość w wersji VeritumXL 2.5.3 zawiera następujące zmiany . ·

Finanse i Księgowość

Ewidencja faktur zakupu

Dotyczy powiązania faktury z umową CRM. Nowa zakładka – umowy (dostępna, gdy użytkownik posiada dostęp do modułu KO):
– możliwość dodania umowy powiązanej z fakturą – w helpie dostępne umowy z bieżącym kontrahentem
– przycisk przejścia do okna z umową – dostępny, gdy użytkownik ma dostęp do okna z umowami
– w ustawieniach możliwość wyboru: faktury powiązane z umową, nie powiązane z umowa, wszystkie.

 

Analiza faktur kontrahenta

Nowe okno: Analiza faktur kontrahenta (dostępne z menu Rozrachunki – Należności oraz z okna Kartoteka rozrachunków – przycisk na górnym panelu).

Okno przedstawia wszystkie faktury sprzedaży wystawione wybranemu kontrahentowi w wybranym okresie z informacjami o sposobie rozliczenia:
– wartość sprzedaży
– kwota faktury (kwota faktury =0, gdy faktura została rozliczona z fakturą przedpłatą)
– kwota dekretu rozrachunkowego (gdy faktura rozliczona z przedpłatą – dekret rozrachunkowy nie występuje)
– kwota zapłacona
– kwota pozostała do zapłaty
– numer faktury korygującej do bieżącej faktury
– numer faktury, dla której faktura jest fakturą korygującą
– numer faktury, dla której bieżąca faktura jest stornem

W prawym panelu wyświetlane są zapłaty faktury lub przedpłaty, z którymi faktura została rozliczona.

 

Dane do JPK-VAT

Wyróżnienie kolorem czerwonym faktur bez paragonów, dla których brak numeru NIP odbiorcy (zakładki: klasyfikacja faktur oraz kwoty VAT).

 

BO kont pozabilansowych

BO zostanie przepisany z poprzedniego roku dla kont, dla których w planie kont określono, że konto pozostaje w bilansie (dotyczy kont zespołu 5 oraz pozabilansowych wszystkich zespołów).

 

 

Poznaj nas bliżej