Produkcja

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją

Oprogramowanie do zarządzania produkcją wchodzące w skład zintegrowanego systemu informatycznego Veritum jest przeznaczone do wspomagania prac związanych z technicznym przygotowaniem produkcji, tzn. opisem wyrobu i jego elementów składowych, technologii wykonania, wyliczaniem potrzeb materiałowych, emisją dokumentacji warsztatowej, wykonywaniem kalkulacji na wyroby i zlecenia oraz sterowaniem i rozliczaniem samej produkcji.

Podsystemy do zarządzania produkcją

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to rozwiązania indywidualnie przygotowywane zgodnie z potrzebami firmy produkcyjnej. Zawiera zarządzanie zleceniami, tworzone są plany produkcji, mogą być prowadzone plany jakości oraz przygotowanie procesów technologicznych dla wykonywanych elementów. Pełne powiązanie z gospodarką magazynową oraz sprzedażą, zapewnia kompleksową informację o stanie realizacji zleceń.

Gospodarka magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Na bazie przyjętych zleceń produkcyjnych, opisów części i wyrobów oraz ich wykazów moduł umożliwia wyliczenie potrzeb materiałowych na każde zlecenie w zestawieniu z aktualnymi stanami magazynowymi. Dysponowanie materiałów do wydania dla produkcji jest wspomagane wieloma funkcjami pomocniczymi, łącznie z automatycznym tworzeniem dokumentów magazynowych.

Czytaj więcej…

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie. Dla produkcji umożliwia przygotowanie własnych algorytmów wyliczania kalkulacji wstępnych na bazie zgromadzonych opisów wyrobów i procesów technologicznych bez konieczności otwierania zlecenia. Dla zleceń zamkniętych sporządzane są kalkulacje wynikowe obejmujące rzeczywiste koszty wykorzystanych materiałów oraz włożonej robocizny i kooperacji zewnętrznej. Prowadzone są również cenniki wyrobów gotowych oraz kooperacji zewnętrznej.

Czytaj więcej…

Warsztat

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń warsztatowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie taboru.

Czytaj więcej…

Transport

Moduł zapamiętuje wszystkie informacje związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem działalności transportowej. Podstawowym nośnikiem danych jest karta drogowa, która może być zasilana z tachografów bądź urządzeń GPS. Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy pojazdów i przypisanie do nich kierowców. Planowanie odbywa się dla pojazdów bądź dla naczep umożliwiając analizę przewożonych ładunków. Planowanie może być realizowane według punktów załadunków, rozładunków bądź według tras i realizowanych odcinków w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Moduł umożliwia również współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Zobacz:

Transport towarowy

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i Księgowość prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT.

Czytaj więcej…

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace skierowany jest do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł EOD odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp.

Projektując oprogramowanie do zarządzania produkcją, dużo uwagi poświęciliśmy analizie wniosków i spostrzeżeń naszych Klientów. Efektem prac stał się program Veritum – system klasy ERP.

 skalowalność: system oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przedsiębiorstw

 synergia: Veritum można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, obejmującego wszystkie działy firmy

 ciągły rozwój: rozwiązania są rozwijane i ulepszane

Interesuje Cię oprogramowanie do zarządzania produkcją?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązanie sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!