Od dnia 26 kwietnia Kodeks pracy wprowadza zmiany, pozwalające na stosowanie nowych urlopów w postaci: nowego urlopu opiekuńczego oraz urlop z powodu siły wyższej.

Z poradnika dowiecie się czym charakteryzują się te urlopy oraz jak je sparametryzować w systemie Veritum. ·

Nowe urlopy od 26 kwietnia 2023 roku

  • Nowy urlop opiekuńczy

Pracownik będzie mógł skorzystać z tego urlopu na okres 5 dni, jeśli będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie członkowi rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która potrzebuje opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Okres tego urlopu będzie wliczany do okresu zatrudnienia a za jego czas pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

  • Urlop z powodu siły wyższej

Pracownik będzie miał prawo do dwóch dni lub szesnastu godzin w roku kalendarzowym zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej związanej z nagłą potrzebą pilnej sprawy rodzinnej, spowodowaną chorobą lub wypadkiem a pracodawca nie będzie mógł mu tego odmówić. Jeśli pracownik musi natychmiastowo być gdzie indziej, może skorzystać z tego zwolnienia. Za ten czas pracownik otrzyma 50% wynagrodzenia, które będzie obliczone tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Parametryzacja systemu pod kątem zmian

W celu zapewnienia możliwości wprowadzana nowych urlopów należy uzupełnić instalację Veritum pod kątem ich zastosowania oraz pilnowania stopnia ich wykorzystania w roku.

W tym celu użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami lub administrator powinien dokonać odpowiednich wpisów, jak na podanym poniżej przykładzie:

  • Okno „KP System -> Nieobecności”, zakładka „Kody urlopów”:
  • Okno „KP System -> Nieobecności”, zakładka „Kody nieobecności”:

Proszę zwrócić uwagę, że w kolumnie „Kod urlopu” odnotowane są kody z wpisów poprzedniej zakładki, oraz że dla urlopu z powodu siły wyższej należy wprowadzić procent w wysokości 50.

Obsługa 50% wynagrodzenia za czas urlopu z tytułu siły wyższej dostępna będzie w wersji Veritum 3.0.4 emisja 1.

Poznaj nas bliżej