Dostępna do pobrania najnowsza wersja VeritumXL 3.0.5. ·

Finanse i Księgowość

– algorytm księgowań do zaliczek

– rejestr zakupu

– deklaracje

– obsługa grup VAT

– odpisy należności

Gospodarka Magazynowa

– kontrola poprawności

 – inwentury

Kadry i Płace

– mobilne karty pracy

– osoby bez licencji KP

– rejestrator czasu pracy

Sprzedaż

– obowiązkowy paragon dla osoby fizycznej

Transport

– lista kierowców

– kursy w rozkładzie jazdy

– grafik kierowców

– rozliczenie paliwa

Obieg Dokumentów

– wiązanie umów z fakturami zakupu

Poznaj nas bliżej