W przyszłym tygodniu planujemy opublikować najnowszą wersję VeritumXL 3.0.3. ·

Instalator VeritumXL w najnowszej odsłonie 3.0.3 dostępny do pobrania w przyszłym tygodniu.

Szczegóły nadchodzących zmian będą opisane przy publikacji wersji 3.0.3. Natomiast już dziś przedstawiamy czego będą dotyczyły:

Finanse i Księgowość

– ewidencja faktur zakupu

– rejestry zakupu

Kadry i Płace

– autozapis PPK

Sprzedaż

– umowy okresowe

Środki Trwałe

– powiązanie operacji z faktura zakupu

Transport

– kartoteka pojazdów

– dyspozytornia osobowa

– kontrola naruszeń

Usługi

– kompletacja wyrobów

– zgłoszenia serwisowe

Obieg Dokumentów

– podgląd umowy z powiadomienia

Obsługa okien Veritum

– skróty klawiszowe
W oknach posiadających siatkę, klawisz F5 odświeża jej zawartość.

– wyrażenia arytmetyczne w polach na panelu
W polach na panelu, edytowalnych, numerycznych, umożliwiono wpisanie wyrażenia arytmetycznego np. w kilometrach ogółem 200+330, to wynik tego działania będzie podlegał sprawdzeniom oraz zapisowi do bazy danych (dopuszczalne działania +-/* oraz nawiasy() ).

W kolejnych artykułach przekażemy dokładne informacje odnośnie opisanych funkcji w systemie i ich praktycznym zastosowaniu oraz poinformujemy o dostępności wersji.

Poznaj nas bliżej