Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.3 zmienia w module Usługi.  ·

Wyroby kompletacja

Wydłużono długość symbolu wyrobu (kompletacja wyrobów) do 20 znaków. Dodano obsługę „mnożnika” – można podawać ilości w składowych wyrobu na ilość wyrobu wskazaną w mnożniku.

Zgłoszenie serwisowe

W przypadku skasowania będzie odnotowywany w dzienniku zapis: „Kasowanie zgłoszenia serwisowego – USDELZS”

Poznaj nas bliżej