Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.4 zmienia w module Transport.  ·

Dyspozytornia osobowa

1. Grafiki: Umożliwiono wywoływanie własnych procedur w oknie grafiku. Lista procedur definiowana w TR-System->Parametry sterujące->Dyspozytornia osobowa->Operacje własne. Zarządzane przez uprawnienie użytkownika TR->Grafik pracy kierowców->Czy osobowa uprawniona do uruchamiania operacji własnych?

2. Planowanie wolnego bez zleceń dla kierowców – dodano opcję wywoływania własnych procedur na grafiku.

3. Grafik pracy kierowców – na grafikach projektowych oraz roboczych umożliwiono wskazanie wolnego z nadgodzin (WN)

4. Grafik pracy kierowców – w oknie „Pozycje KD” umożliwiono dopisywanie schematów (przed i po)

5. Grafik pracy kierowców – w oknie „Pozycje KD” umożliwiono rozbicie pozycji na dwie

Karty drogowe

Nowa funkcjonalność do KD\Pozycje\Import – w pozycjach importowanych dodano możliwość scalenie jazd, rozbicia zgodnie z planem, połączenia dwóch pozycji w jedną.

Poznaj nas bliżej