Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.3 zmienia w module Transport.  ·

Pojazdy

Dodano zakładkę Obsługa-> Naprawy umożliwiającą ewidencjonowanie napraw na pojeździe.

Dyspozytornia osobowa

Zlecenia – umożliwiono wyświetlenie na liście pozycji numeru linii (dostępne w konfiguratorze siatek)

Lista zleceń – umożliwiono włącznie na siatce kolumny Linie, zawierającej wymienione po przecinku symbole linii z pozycji zlecenia (opcja dostępna w konfiguratorze siatek)

Poznaj nas bliżej