Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.0 zmienia w module Transport.  ·

Kartoteka pojazdów

Dodano pole „Rodzaj skrzyni biegów” w zakładce dane techniczne.

Dyżurny ruchu

Umożliwiono obsługę wielu dworców przez jednego użytkownika.

Obsługa okien

Skróty klawiszowe – umożliwiono zamykanie okien klawiszem ESC oraz przechodzenie do dedykowanych okien klawiszem ENTER (zamiennik podwójnego kliknięcia na siatce).

VeritumXL przejście na wersję 2.6.0

Przejście na wersję VeritumXL 2.6.0 podyktowane zostało zmianami technologicznymi wprowadzonymi w celu dostosowania systemu do najnowszych dostępnych narzędzi programistycznych.

Poznaj nas bliżej