Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek  przeprowadzenia inwentaryzacji. Jedną z nich jest inwentaryzacja należności, którą dokonuje się poprzez potwierdzenia sald. Jak to zrobić? ·

Inwentaryzację należności można przeprowadzić na dowolny dzień w okresie trzech miesięcy przed końcem roku  obrotowego, a więc w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, salda można potwierdzać już od  października.

Do kontrahenta należy wysłać  – z prośbą o potwierdzenie – 2 egzemplarze pisma z informacją o wysokości salda należności wraz z wykazem dokumentów i kwot, które składają się na wskazaną wysokość salda.

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald może odbywać się tradycyjnie – w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przy pomocy potwierdzeń sald można zweryfikować również salda zobowiązań.

Potwierdzenia sald należności w systemie Veritum

System Veritum umożliwia:

  • emisję potwierdzeń sald należności i zobowiązań w formie papierowej i elektronicznej na koniec dowolnego miesiąca
  • emisję specyfikacji do potwierdzenia sald
  • odnotowanie dat wpływu potwierdzeń sald należności
  • ewidencję potwierdzeń sald obcych /które wpłynęły do firmy/

Szczegółowy poradnik potwierdzenia sald należności pobierzesz poniżej.

Poradnik potwierdzenia sald należności

(pobierz wersja PDF)

Poznaj nas bliżej