Split payment w module Finansowo-Księgowy obsługuje w 2 tematach:

1. płatności przelewem: dodano możliwość zapłaty kwoty VAT zobowiązania na specjalny rachunek VAT dostawcy. Tworząc przelew podaje się kwotę zobowiązania brutto oraz konto rachunku rozliczeniowego kontrahenta. Jeśli zapłata ma być dokonana w mechanizmie split payment – należy odpowiednio zbudować treść przelewu, umieszczając w polu „tytułem” informacje wymagane przez banki. Programy bankowe dokonają przelewu wyszczególnionej w treści kwoty VAT na rachunek VAT kontrahenta powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Jeśli takiego rachunku nie ma – zostanie automatycznie utworzony. W mechanizmie split payment program zbuduje treść przelewu wymaganą przez banki dla tego mechanizmu – /VAT/kwota VAT/IDC/nip/INV/tytułem/TXT/zapłata za fakturę, jeśli w trakcie tworzenia przelewu zostanie wyodrębniona kwota VAT dla split payment.

2. raporty bankowe: dodano obsługę ewidencji zapłat dokonanych w mechanizmie split payment z możliwością automatycznego zapisywania operacji dotyczących VAT na rachunku VAT po wprowadzeniu operacji do rachunku rozliczeniowego. Jeśli klient firmy – dokonujący zakupu usług lub towarów – dokona płatności w mechanizmie split payment, bank utworzy automatycznie rachunek VAT. Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków pieniężnych zarówno na rachunku rozliczeniowym jak i rachunku VAT.

Poznaj nas bliżej