Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.4 zmienia w module Sprzedaż.  ·

eFaktury

Obsługa załączników do eFaktury – wysyłka oddzielnych plików załączników razem z eFakturą w jednej poczcie. Obsługa wymaga włączenia dodatkowego parametru instalacyjnego: „Załączniki do faktury w oddzielnych plikach” /”Parametry ogólne->Opcje sprzedaży/

Faktura w walucie

W sprzedażach wystawionych w walucie dodano automatyczne przeliczenie cen sprzedaży w objętych sprzedażą dokumentach magazynowych, jeżeli zmieniony zostanie kurs waluty w główce sprzedaży /po twierdzącej odpowiedzi na wyświetlone pytanie/.

Ceny promocyjne

Dodano nową funkcjonalność /włączaną opcjonalnie/ – obsługa cen promocyjnych. Włączenie opcji w parametrach instalacyjnych SP – zakładka „Obsługa cen i rabatów”. Przy aktywnej opcji w menu SP-Kartoteki dostępne jest okno umożliwiające wprowadzanie cen promocyjnych na towary i usługi. Jeżeli w danym okresie obowiązuje cena promocyjna na towar bądź usługę, sprzedaż realizowana jest wyłącznie w tej cenie /nie ma możliwości jej zmienić/. Ceny promocyjne są obsługiwane w oknach:
– sprzedaż
– sprzedaż detaliczna /sprzedawca/
– zamówienia do sprzedaży
– sprzedaż stacji paliw /dla sprzedaży towarów i usług; na paliwa obowiązują ceny i rabaty dla stacji paliw/
– dokument magazynowy /dokumenty typu WZ/

Przelewy

Dodano parametr instalacyjny: „Data zapłaty w dzień roboczy /następujący po dniu wolnym/” – obsługa w parametrach instalacyjnych SP. Po włączeniu opcji, jeżeli data zapłaty przypada w dzień wolny, zostanie automatycznie przesunięta na najbliższy dzień roboczy.

Sprzedawca

Dla instalacji z licencją wielozakładową, dodano możliwość automatycznego zapisania sprzedaży w rejestrze zakupów zakładu powiązanego. Włączenie obsługi jest możliwe w wykazie punktów sprzedaży detalicznej, na dodatkowej zakładce „Instalacja wielozakładowa”.

Nowa sprzedaż

Dodano nową funkcjonalności w oknie „Lista sprzedaży” – na pasku sterującym przycisk z funkcją „Nowa sprzedaż /na wzór bieżącej/”.

Poznaj nas bliżej