Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.3 zmienia w module Sprzedaż.  ·

Umowy okresowe

Abonament – w opisie umowy okresowej dodano wyróżnik „Dotyczy stałego abonamentu” (do celów zestawień i analiz, nie wpływa na sposób fakturowania).

Poznaj nas bliżej