Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.4 zmienia w module Kadry i Płace.  ·

Czas pracy

1. Dodano do czasu pracy godziny od do w zakładce dziennie.

2. Na grafiku czasu pracy istnieje możliwość rozróżnienia koloru dla nieobecności
zatwierdzonych i niezatwierdzonych.

Nadgodziny

Nowy wariant rozliczania nadgodzin – 100% powyżej 8 godzin w dni nieświąteczne

Listy płac

Umożliwiono prezentacje składników płacowych na listach płac w ujęciu godzinowym. Odpowiednie składniki należy oznaczyć na wykazie składników płac.

Poznaj nas bliżej