Pakiet mobilności i wnioski urlopowe w aplikacji mobilnej. Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.0 zmienia w module Kadr i Płac.  ·

Pakiet mobilności

Nowa funkcjonalność polegająca na automatycznym generowaniu za pomocą przycisku „G – Generuj zapisy” w oknie „Składniki płacowe” składników płacowych dotyczących korekty i ustalenia podstawy do podatku i składek ZUS wynikających z przepisów w zakresie Pakietu Mobilności.

Aplikacja mobilna

– Dodano możliwość obsługi wniosków urlopowych z aplikacji mobilnych poprzez przypisanie przełożonych do urlopu. Przełożeni mogą mieć włączony ograniczony dostęp do okna Nieobecności do opracowania – tylko do swoich podwładnych.
– Dodano możliwość wskazania domyślnego typu urlopu do wniosków.

Obsługa okien

Skróty klawiszowe – umożliwiono zamykanie okien klawiszem ESC oraz przechodzenie do dedykowanych okien klawiszem ENTER (zamiennik podwójnego kliknięcia na siatce).

VeritumXL przejście na wersję 2.6.0

Przejście na wersję VeritumXL 2.6.0 podyktowane zostało zmianami technologicznymi wprowadzonymi w celu dostosowania systemu do najnowszych dostępnych narzędzi programistycznych.

Poznaj nas bliżej