Czym jest karta drogowa kierowcy autobusu?

Karta drogowa kierowcy autobusu to dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje na temat przejazdu. Dobrze wypełniona, odzwierciedla trasę kierowcy, czas przejazdu, liczniki i tankowania pojazdu. Informacje te pozwolą na dokładne i rzeczywiste rozliczenie pracy kierowcy i autobusu.

Jak wypełnić kartę drogową?

Karta drogowa wypełniona może zostać ręcznie lub elektronicznie. Programy dla firm transportowych pozwalają zautomatyzować ten proces. Oprogramowanie wypełni informacje dotyczące kierowcy pojazdu, trasy z godzinami przejazdów, stan licznika oraz wiele innych danych. Zakres możliwych  do wypełnienia informacji dostosowywany jest pod indywidualne potrzeby przewoźnika.

Kto wypełnia kartę drogową?

Wypełnienie kart drogowych pozostaje w gestii kierowcy. Otrzymuje on dokument z planowaną trasą i orientacyjnymi godzinami przejazdów, który w czasie trwania pracy uzupełnia o ewentualne różnice w przebiegu trasy, jej czasie trwania czy zatankowane paliwo. Tak wypełnioną kartę drogową kierowcy na koniec pracy przekazują osobom odpowiedzialnym za ich weryfikację.

Jak prawidłowo rozliczyć kartę drogową kierowcy autobusu?

Dział weryfikacji przewoźnika pasażerskiego korzystający z programów dla firm transportowych po otrzymaniu od kierowców kart drogowych uzupełnia ich elektroniczne odpowiedniki o stany liczników, tankowania i ewentualne zmiany w trasie. Program transportowy bogatszy o te informacje dokona wyliczeń czasu pracy autobusu i kierowcy, zużycia paliwa oraz eksploatacji części samochodowych.

Karta drogowa w programie transportowym

Nowoczesne elektroniczne karty drogowe w programach transportowych mają szereg zalet, tj.:

  • pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na ręczne wypisywanie kart drogowych
  • niwelują element błędu ludzkiego w procesie wypełniania i rozliczania kart drogowych
  • posiadają jednolity, czytelny wygląd
  • dane na karcie drogowej pobierane mogą być z wielu różnych źródeł, których jedna osoba w przypadku firm transportowych o większej skali nie jest w stanie zapamiętać. Ujednolicenie źródła danych to duże ułatwienie w codziennej pracy

Import tankowań wprost do kart drogowych

Jedna z wielu zalet programów transportowych to możliwość importu tankowań wprost z danych stacji paliw do kart drogowych. Zaawansowane programy dla firm transportowych posiadają szereg różnych sposobów importu tankowań paliwa, dopasowując go pod potrzeby przewoźnika.

Dotychczas informacje na temat tankowań dział weryfikacji uzupełniał ręcznie, co skutkowało większą ilością czasu potrzebnego na weryfikację karty drogowej. Importując dane wprost z systemu informatycznego stacji paliw niwelowane jest ryzyko błędów ludzkich.

Wzór karty drogowej

Poniżej do pobrania wzór karty drogowej wygenerowanej z programu transportowego Veritum.

Pobierz wzór karty drogowej

Cyfrowa (elektroniczna) karta drogowa – przyszłość?

Automatyzacja procesów, które dotychczas wykonywano ręcznie jest nieuchronnym efektem rozwoju systemów informatycznych w przedsiębiorstwach transportowych. Przewoźnicy widząc realne korzyści wynikające z przejścia na coraz bardziej zinformatyzowaną formę prowadzenia działalności napędzają coraz większy jej rozwój. Programy dla firm transportowych pozwalają zwiększyć produktywność pracy w przedsiębiorstwie. Jedna osoba korzystająca z oprogramowania ERP dla transportu może wykonać pracę kilku osób przy takim samym nakładzie czasu i energii, korzystając z takich funkcjonalności jak np. automatyczne budowanie harmonogramu czasu pracy kierowców. Pozwala ona na zmniejszenie potrzebnego czasu na zaplanowanie pracy kierowców w danym miesiącu z kilku dni do kilku godzin. Przewoźnicy, którzy zdecydują się na krok ku cyfryzacji, odczują jego realne korzyści zwiększając przy tym dokładność i komfort pracy.

   Poznaj nas bliżej