Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy w transporcie miejskim i podmiejskim

W programie czas pracy rozliczany jest w oparciu o wykonany harmonogram pracy kierowcy w Grafiku oraz wprowadzone nieobecności (urlopy płatne, bezpłatne, choroby, okolicznościowe itp.). Veritum umożliwia wiele schematów rozliczania czasu pracy, zarówno grafików w systemie równoważnym czy przerywanym, z duża ilością opcji, kontroli i wariantów. Kierowcy mogą być przypisani do różnych grup realizujących zadania, które różnią się pomiędzy sobą sposobem rozliczenia nadgodzin dziennych i okresowych, wyliczaniem dyżurów czy godzin pracy w nocy. Zapewniamy pełną zgodność z Kodeksem pracy oraz Ustawą o czasie pracy kierowcy i gwarantujemy, iż rozliczymy każdy układ nadgodzin i przepracowanego czasu.

Bardzo istotna jest bieżąca kontrola przekroczeń dziennych, miesięcznych oraz okresu rozliczeniowego, udostępniana osobom obsługującym Grafik (planista, dyżurny ruchu, kontrolerzy, dyspozytorzy) podczas planowania oraz realizacji zadań. Program do układania grafików sygnalizuje o odstępstwach, dając użytkownikom możliwość podjęcia odpowiednich kroków. Daje to zatem możliwość optymalizowania i efektywnego rozdzielania zadań pomiędzy kierowców.

Program posiada wydruki harmonogramów pracy, rozliczonych kart czasu pracy, analiz czasu pracy oraz pozwala przekazać dane bezpośrednio do systemu płacowego. W przypadku współpracy z systemem Kadrowo – Płacowym Veritum, pracownikom na podstawie przekazanych informacji wyliczana jest płaca, podstawy do zasiłków oraz urlopów, jak i rozliczane są nieobecności.

Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

  • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
  • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
  • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?