Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Rozliczenie rentowności linii i koszty pojazdów w transporcie miejskim

System umożliwia gromadzenie informacji o przychodach i kosztach związanych z realizacją zadań przewozowych i kosztów związanych z pojazdami. W zależności od zakresu wdrożonego systemu dane mogą w automatyczny sposób być pobierane z innych podsystemów: Księgowości, Magazynu, Stacji obsługi, środków trwałych oraz Sprzedaży bądź zasilane ze źródeł zewnętrznych z innych systemów gromadzących te dane.

System na bieżąco w oparciu o przychody i koszty oraz bazując na informacjach z kart drogowych może wyliczyć przychody na kilometr, koszty na kilometr czy też rentowność linii w zadanym okresie. Jednocześnie umożliwia analizę taboru z punktu widzenia kosztów pojazdów. Dzięki przejrzystemu sposobowi prezentacji danych liczbowych czy wykresów stanowi doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem transportu publicznego

 

Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

  • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
  • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
  • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?