Z dniem 07.01.2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które zmienia zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Przeczytaj poradnik i pobierz aktualizację Veritum 2.5.5 ·

  Według nowych przepisów zaliczkę na PIT będzie trzeba wyliczyć także zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 r. W sytuacji, kiedy zaliczka wg nowych przepisów jest wyższa niż w 2021 r., płatnik przesuwa pobranie jej różnicy i wpłacenie do urzędu skarbowego. Przesuniecie ma miejsce do czasu, kiedy zaliczka z roku 2022 będzie niższa niż ta z roku 2021. Przesunięcie ma być stosowane u podatników, których wynagrodzenia nie przekraczają 12 800 zł brutto w danym miesiącu.

  Jak włączyć stosowanie rozporządzenie w VeritumXL?

  Pierwszym krokiem, żeby w trakcie naliczania wynagrodzeń stosowane były regulacje zgodnie z rozporządzeniem to ustawienie ich parametrów.

  Parametry dostępne są w zakładce „Warianty obliczeń” okna KP-System -> Płace dane sterujące

   warianty obliczeń kadry i płace dane sterujące polski ład

   Zaznaczenie opcji „Czy stosować rozporządzenie z 07.01.2022r. o przesunięciu poboru zaliczki na podatek” spowoduje włączenie naliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozporządzeniu.

   W opracowaniach Ministerstwa Finansów przedstawiono przykład z naliczeniami wynagrodzeń w wysokości 12 000 i naliczonych zaliczek dla poszczególnych miesięcy.

   wynagrodzenie miesięczne z umowy o prace na etacie polski ład

   Po przekroczeniu progu podatkowego, liczone według zasad obowiązujących w roku 2021, w podanym przykładzie ma miejsce w miesiącu wrześniu co na kolejnych listach płac będzie skutkowało potrąceniem wcześniej niepobranej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z rozporządzeniem.

   W miesiącu grudniu następuje przekroczenie salda niepobranej zaliczki na podatek dochodowy i powstaje nadpłata podatku do rozliczenia rocznego. Aby tego uniknąć należy zaznaczyć wariant „Czy rozliczać podatek do wysokości salda”.

   Ostatni z wariantów w ramach stosowania rozporządzenia w systemie VeritumXL to włączenie opcji „Czy zaprzestać stosowania rozporządzenia po przekroczeniu progu podatkowego”. Ten wariant naliczenia pozwala na wyłączenie stosowania rozporządzenia po przekroczeniu progu podatkowego w roku 2022, po pobraniu w całości niepobranej wcześniej zaliczki. Opcja ta skutkuje wyeliminowaniem naliczeń ewentualnych niepobranych zaliczek w momencie kiedy zaliczka na podatek dochodowy liczony wg zasad roku 2021 zawsze będzie już niższa niż ta wynikająca z naliczeń według zasad roku 2022 oraz saldo niepobranej zaliczki wynosi zero.

   Po przeprowadzonych testach oraz analizie możliwych skutków w zależności od ustawień oraz zmiennych wysokościach wynagrodzenia, rekomendujemy oznaczenie obu dodatkowych wariantów w ramach stosowania rozporządzenia.

   Rezygnacja z zastosowania regulacji rozporządzenia po złożeniu wniosku przez pracownika

   Pomimo włączenia stosowania rozporządzenia dla całego systemu, wybrane grupy pracowników uprawnione są do rezygnacji z jego zastosowania na podstawie złożonego wniosku. Wariant indywidualnej rezygnacji dostępny jest w kartotece podatkowej:

   Rezygnacja z rozporządzenia

   Jak zrealizować korektę wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022, dla których nie zastosowano regulacji rozporządzenia?

   Aby przeprowadzić cały proces korekty wynagrodzeń związanych z przesunięciem poboru zaliczki na podatek dochodowy należy:

   1. wykonać operację specjalną powodującą naliczenie źródłowych danych do pobrania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2021. Jest to zabieg jednorazowy i w celu jego realizacji należy użyć przycisku w zakładce „Warianty obliczeń” okna KP-System -> Płace dane sterujące:
   aktualizacja danych wynagrodzenia za 2022 wg rozporządzenia z dnia 7.01.2022 polski ład

   2. System wykaże niepobraną zaliczkę na podatek dochodowych na kolejnej liście płac w ramach miesiąca dla podatku. W tym celu można wykonać jedną z czynności:
    Utworzyć listę dodatkową dla wynagrodzeń, które mają być skorygowane pod kątem zastosowania rozporządzenia. Wynagrodzenie może wynosić zero a system naliczy jedynie korektę (zwrot) zaliczki na podatek dochodowy,
    Naliczyć kolejną listę płac jeżeli taka będzie miała miejsce,
    Utworzyć listę korygującą dla wybranych wynagrodzeń.

   Ważne: aktualizacja danych wynagrodzeń odbywa się tylko i wyłącznie dla wynagrodzeń z miesiąca podatkowego 01.2022, dla których nie zastosowano regulacji rozporządzenia.

   Włączenie stosowania ulgi klasy średniej dla innych umów niż umowy o pracę.

   W odpowiedzi na piątkowe zapowiedzi dotyczącej zastosowania ulgi klasy średniej m.in. dla umów zlecenia i umów o dzieło, udostępniono w systemie dodatkowy parametr dla umów, decydujący czy dla danego rodzaju ma zastosowanie wspomniana ulga.

   Oznaczenie różnych rodzajów odbywa się w oknie KP-System -> Proste symbole ustawiając się na słowniku „Rodzaje umów o pracę”.

   rodzaje umów o pracę do zastosowania ulgi klasy średniej polski ład

   W opisie rodzaju umowy wyłączamy kolejne rodzaje umów z zastosowania ulgi klasy średniej. Według piątkowych zapowiedzi i pierwotnych założeń do Polskiego ładu znacznik „N” powinien dotyczyć umów: PRA oraz 138.

   Rozporządzenie w systemie VeritumXL

   Zmiany jakie zostały wprowadzone w systemie pod kątem stosowania rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. widoczne są we wszystkich oknach systemu gdzie są wymagane.

   Wykazywane są, przede wszystkim:
    wartości zaliczki na podatek dochodowy według zasad Polskiego ładu,
    wartości zaliczki na podatek dochodowy według zasad obowiązujących w roku 2021,
    faktycznie pobrana zaliczka na podatek dochodowy,
    niepobrana zaliczka na podatek dochodowy wg regulacji rozporządzenia,
    rozliczenie wcześniej niepobranej zaliczki.

   Widok zakładki „Podatek” na liście płac:

   widok zakłądki podatek na liście płac polski ład

   Dodatkowo w kartotece podatkowej w zakładce miesięcznie wykazywane jest saldo niepobranej zaliczki w ramach zastosowania rozporządzenia.

   kartoteka podatkowa miesięczne wynagrodzenie saldo niepobranej zaliczki polski ład

   Szczegółowy poradnik instalacji systemu Veritum pod kątem Rozporządzenia z dnia 07.01.2022r. oraz późniejszych zmian pobierzesz poniżej.

   Poradnik instalacji Veritum pod katem Rozporządzenia z dnia 07.01.2022r. oraz późniejszych zmian na temat zaliczki na podatek dochodowy

   (pobierz wersję PDF)

   Poznaj nas bliżej

   Rozporządzenie mf
   Rozporządzenie mf