Jedna zmiana w Gospodarce Magazynowej VeritumXL wersji 2.6.0.  ·

Gospodarka Magazynowa

Dodano możliwość emisji e-Plików dla dokumentów magazynowych.

Obsługa okien

Skróty klawiszowe – umożliwiono zamykanie okien klawiszem ESC oraz przechodzenie do dedykowanych okien klawiszem ENTER (zamiennik podwójnego kliknięcia na siatce).

VeritumXL przejście na wersję 2.6.0

Przejście na wersję VeritumXL 2.6.0 podyktowane zostało zmianami technologicznymi wprowadzonymi w celu dostosowania systemu do najnowszych dostępnych narzędzi programistycznych.

Poznaj nas bliżej