Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.4 zmienia w module Finanse i Księgowość.  ·

Rejestr sprzedaży

Obsługa parametru /moduł Sprzedaż/, czy termin zapłaty może wypadać tylko w dzień roboczy. Jeśli tak i termin zapłaty wypada w dzień wolny od pracy, to ilość dni na termin zapłaty zmieniana jest tak, by termin wypadł w najbliższy dzień roboczy po terminie ustalonym początkowo.

Rejestr zakupu

1. Obsługa nowego pola – czy dokument wewnętrzny – dla potrzeb ewidencji operacji zagranicznych, które muszą być ujęte w ewidencji VAT a brak faktury dostawcy.

2. Nowa zakładka dla instalacji wielozakładowych – faktury sprzedaży wystawione dla wskazanego zakładu i porównanie ich z rejestrem zakupu.

3. Dodano kontrole, czy faktura wskazanego dostawcy o wskazanym numerze znajduje się w rejestrze lub w ewidencji w bieżącym roku. Jeśli jest w innym miesiącu, program poinformuje o tym i zapyta, czy użytkownik akceptuje numer. W jednym miesiącu nie można wprowadzić dwóch faktur jednego kontrahenta o identycznym numerze.

4. Refakturowanie:
– uzupełniono opis pozycji z opisu usługi po wybraniu kodu usługi,
– w opisie faktury zmodyfikowano treść, że to refaktura do faktury,
– rozszerzono dane o pole Uwagi,
– kwoty VAT do sprzedaży przepisują się z faktury zakupu dokładnie, nawet jak jest błąd zaokrągleń.

Księgi rachunkowe

1. Dla analityk z kartotek dodano informacje o średniej wartości obrotów w roku.
2. Obroty – obsługa zestawień dla zlecających i linii autobusowych.
3. Księga główna – możliwość ustawienia w siatce kolumn BO Wn i BO Ma roku dla potrzeb eksportu do excela.
4. W oknie „Obroty konta” dodano na panelu saldo konta Wa lub Ma.

Rozrachunki

1. W oknach Monity, Należności w postępowaniu sądowym, Noty odsetkowe – dodano przejście do okien z danymi źródłowymi: rejestr sprzedaży, dokument FK.

2. W oknie Należności przeterminowane dodano dodatkową kolumnę: za ile dni odsetki – obok kolumny: ilość dni po terminie. Wartości są różne, jeśli termin zapłaty wypada w dzień świąteczny.

3. W oknie Monity – nowe zestawienie: Kwoty odzyskane z monitów wystawionych w roku.

KPiR

Dodano możliwość przepisania sprawozdań z ubiegłego roku przy otwieraniu nowego roku w KPiR.

Dekrety z dokumentów księgowych

Nowe ograniczenie uprawnień do dokumentów księgowych – brak możliwości korekty numeru i rodzaju dokumentu.

VAT złe długi

W funkcjach specjalnych dodano możliwość wskazania ręcznego faktur zakupu oraz sprzedaży do złych długów (niestandardowe zapłaty lub księgowania). Obsługa dopisanych faktur w JPK i danych do JPK.

Poznaj nas bliżej