Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.3 zmienia w module Finanse i Księgowość.  ·

Ewidencja faktur zakupu

1. Obsługa nowego parametru, czy po dopisaniu faktury powiązanej z PZ z ewidencji do rej. zakupu – jako wartość faktury wpisywać wartość dokumentu PZ

2. Przystosowanie ewidencji faktur do nowej wersji obsługi komunikatów

3. Ewidencja faktur – powielanie pozycji konta kosztów i blokowanie korekty pól kto odebrał i komu przekazano, gdy już jest obieg

Rejestry zakupu

1. Możliwość wprowadzenia symbolu linii autobusowej w pozycji faktury zakupu, gdy zakup dotyczy linii (dostępne tylko w instalacji obejmującej system Transport)

2. Umożliwienie korekty danych do VAT z tyt. korekty zakupu środków trwałych wynikającej z proporcji i prewspółczynnika – nowe uprawnienie

Poznaj nas bliżej