Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.2 zmienia w module Finanse i Księgowość.  ·

Sprawozdawczość

Dodano nowy rodzaj okresu dla przepisania do wiersza sprawozdania wartości z innego sprawozdania: U – ten sam miesiąc z ubiegłego roku. Uwzględniono symbol w funkcji „Obliczenie sprawozdania”

JPK-FA (4)

 Wprowadzono JPK-FA(4), to nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT.

Analiza faktur kontrahenta

Rozszerzono zakres wyświetlania – możliwość wyboru, czy wyświetlać faktury płatne gotówką lub kartą.

VAT należny

Obsługa faktur wewnętrznych dotyczących importu usług nie powiązanych z fakturą zakupu:
– w Rejestrach Sprzedaży nowe pole: „czy import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy”

– zaznaczenie /T/ powoduje wyprowadzenie wartości w wierszu 29 deklaracji VAT-7 i odpowiednie ujęcie w pliku JPK-VAT. Pole dostępne tylko dla faktur o rodzaju faktury dla VAT – U – import usług, nie powiązanych z fakturą zakupu.

Poznaj nas bliżej