Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.0 zmienia w module Finanse i Księgowość.  ·

E-pliki w module rozrachunki

Nowe okno przedstawiające wszystkie utworzone w module Rozrachunki e-Pliki.: monity, potwierdzenia sald i noty odsetkowe. Możliwa: emisja niewysłanych e-plików lub powtórnego wysłania tych które zostały już wysłane, podgląd pliku załącznika, generowanie zestawienia – e pliki utworzone dla kontrahenta.

Rejestry zakupu

Dodano ostrzeżenie, jeśli od daty wpływu faktury do miesiąca rozliczenia VAT
upłynęło więcej niż 3 miesiące

Ewidencja faktur zakupu

– parametr, czy w ewidencji dozwolona korekta faktur zaakceptowanych
– wysyłanie wiadomości po zwrocie faktury do nadawcy
– modyfikacja funkcji potwierdzenie przyjęcia
– modyfikacja funkcji „faktura u pracownika” – uwzględnione zwroty
– dodano ostrzeżenie, jeśli od daty wpływu faktury do miesiąca rozliczenia VAT
upłynęło więcej niż 3 miesiące

Analiza finansowa

Rozszerzenie analiz finansowych o sprzedaż wg grup asortymentowych towarów

Odsetki

– korekta liczenia odsetek w przypadku, gdy termin zapłaty wypada w sobotę – przesuwany jest na poniedziałek
– odsetki bilansowe – korekta helpów

Obsługa okien

Skróty klawiszowe – umożliwiono zamykanie okien klawiszem ESC oraz przechodzenie do dedykowanych okien klawiszem ENTER (zamiennik podwójnego kliknięcia na siatce).

VeritumXL przejście na wersję 2.6.0

Przejście na wersję VeritumXL 2.6.0 podyktowane zostało zmianami technologicznymi wprowadzonymi w celu dostosowania systemu do najnowszych dostępnych narzędzi programistycznych.

Poznaj nas bliżej