„Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. ·Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT” – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski w komunikacie CIR.

Ministerstwo Finansów przedstawiło zmieniony po konsultacjach publicznych model Krajowego Systemu e-Faktur.  Datę wejścia w życie KSeF przesunięto na 1 lipca 2024 r.

Jego zadaniem będzie gromadzenie wszystkich e-Faktur wystawianych przez przedsiębiorców. Wystawca faktury przekaże ją do Centralnego Rejestru, który powiadomi odbiorcę o otrzymaniu faktury.

W założeniach podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku przechowywania faktur, gdyż ten obowiązek na 10 lat przejmie KSeF, nie będzie również konieczności wystawiania duplikatów, gdyż faktury będą zawsze dostępne. Równocześnie podatnik wystawiający faktury zostanie zwolniony z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku kontrolnego dla Faktur  (JPK_FA), gdyż te dane będą dostępne dla organów kontrolnych.

Rozwiązanie niesie także dużą szanse na automatyzację procesów księgowych. Dotychczasowa automatyzacja poprzez skanowanie faktur i wczytywanie ich obarczone było sporym błędem i koniecznością „uczenia” automatów nowych wzorców faktur. Jednolita struktura pliku pozwoli proces zautomatyzować eliminując ryzyko błędów, gdyż dobre systemy księgowe będą opierać się na jednoznacznej strukturze logicznej pliku a nie na jej obrazie graficznym.   

Współpraca Veritum z KSeF

Aktualnie prowadzimy prace mające na celu umożliwić współpracę Veritum z Krajowym Systemem e-Faktur w następującym zakresie:

  1.  Przesyłanie z Veritum do KSeF faktur oraz faktur korygujących, dokumentujących sprzedaż dla klientów
  2. Pobieranie z KSeF do Veritum faktur zakupu od dostawców na poziom rejestrów VAT
  3. Pobieranie z KSeF do Veritum faktur zakupu od dostawców na poziom ewidencji zakupów

Poznaj nas bliżej