Zobacz co VeritumXL wersja 3.0.3 zmienia w module Kadry i Płace.  ·

Autozapis PPK w systemie Veritum

Udostępniono automat pozwalający zbiorczo przypisać autozapis pracowników, którzy nie byli uczestnikami programu PPK przed dniem 01.03.2023.

Poznaj nas bliżej